Foodloose

De Provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds West-Vlaanderen werken samen aan de ontwikkeling van een strategie rond efficiënter omgaan met voedseloverschotten in West-Vlaanderen. Dit in samenwerking met verschillende partners die deze problematiek nauw ter harte nemen en zich engageren om zoveel mogelijk linken te leggen tussen de voedingsindustrie en de voedselbedelingsorganisaties in West-Vlaanderen.

We streven daarbij naar het realiseren van een zelfsturend netwerk om voedseloverschotten op een efficiënte manier van bij de producent en/of distributeur tot bij de lokale voedselverdeelpunten voor personen die in armoede leven te leiden. Het project kreeg de naam FOODLOOSE en startte in september 2014 op en loopt over verschillende fasen.

In voorafgaande eerste fase werden de verschillende actoren die actief zijn op het vlak van voedselbedeling geïdentificeerd en in kaart gebracht. Tegelijk werd een inventaris opgemaakt van de meest dringende noden (producten, materiaal, logistiek, …) om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige context. Op basis van deze inventarisatie kunnen we in samenspraak met de verschillende partners de grootste knelpunten detecteren en waar mogelijk wegwerken.

In de tweede fase werd een koelvrachtwagen aangekocht zodat nu vanuit de Voedselbank West-Vlaanderen vzw tot vier keer per maand 24 voedselverdeelpunten verspreid over de provincie met gekoelde en diepgevroren producten kunnen bevoorraad worden. De afnamecapaciteit van groenten vanuit de Reo-Veiling in Roeselare werd dankzij de ingebruikname van de koelwagen verhoogd met zo’n 40%. Bijkomend lanceerden het Streekfonds en de Provincie West-Vlaanderen een projectoproep voor financiële steun aan (piloot)projecten gericht op het bevorderen of versterken van de samenwerking tussen organisaties die (lokaal of regionaal) voedselbedeling organiseren voor en samen met kansarme gezinnen. In totaal werd er € 85.000 toegewezen aan 9 projecten.

In een  derde fase wordt de implementatie en valorisatie voorzien. Uit de resultaten van de twee voorgaande fases wordt overgegaan tot het effectief installeren van een zelfsturende netwerk voor het beheren en herverdelen van voedselverliezen en –overschotten naar kansengroepen toe.

Voorstelling koelwagen Voedselbank West-Vlaanderen vzw