Wie is wie?2020-04-07T12:25:09+00:00

Bestuurscomité 2020

Wie is wie?

Het Streekfonds West-Vlaanderen wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité dat een weerspiegeling is van de lokale samenleving. De bestuurders zijn onbezoldigd en zetelen ten persoonlijke titel in het bestuurscomité. Een bestuursmandaat duurt 4 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd. Het bestuurscomité is onafhankelijk maar handelt in overeenstemming met de richtlijnen van de Koning Boudewijnstichting die ook vertegenwoordigd is in het comité.

De dagelijkse werking van het Streekfonds West-Vlaanderen wordt waargenomen door het secretariaat.

Bestuurscomité

Jos Claeys, zaakvoerder Westvlees nv (voorzitter)

Patricia Adriaens, zaakvoerder Fribona

Bart Coopman, chef nieuws Focus & WTV

Patrick Couttenier, general manager family capital solutions KBC Bank nv

Francis De Nolf, bestuurder Roularta Media Group

Annemie Drieskens, voorzitter Europese Gezinsbond

Thomas Dusselier, notaris

Patrick Maselis, voorzitter Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting

Gerrit Rauws, directeur Koning Boudewijnstichting

Laurence Taillieu, corporate director Orac nv

Filip Ysenbrandt, zaakvoerder TWICE

Secretariaat

Jan Despiegelaere, algemeen coördinator

Griet Witdouck, projectcoördinator

Hilde Bulcke, administratie & backoffice (vrijwilligster)

Erebestuurders

Lieve Claeys, Philippe D’heygere, Marc Demaeght, Lieve Donck-Tytgat, Regine Dumolin (+), Guido Knops, Jan Meuleman, Brigitte Vandamme, Patrick Vanden Avenne, Luc Vandewalle (erevoorzitter), Dirk Vanhegen, Jennie Vanlerberghe, Jean Van Marcke (stichtend erevoorzitter), Jan Hooijmaaijer, Kristine Claeys-Wyffels, Pierre-Paul de Beir, Karine Vandenberghe, Paul Breyne

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens