Wie is wie?2020-05-21T15:11:24+02:00

Wie is wie

Het Streekfonds West-Vlaanderen wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité dat een weerspiegeling vormt van de lokale samenleving. De bestuurders zijn onbezoldigd en zetelen ‘ten persoonlijken titel’. Een bestuursmandaat duurt 4 jaar en kan maximaal 1 maal worden verlengd. Het bestuurscomité is onafhankelijk maar handelt steeds vanuit een lokale expertise, steunend op een breed maatschappelijk draagvlak en conform de richtlijnen van de Koning Boudewijnstichting die tevens zetelt in het bestuurscomité. Het Streekfonds kan verder rekenen op de gewaardeerde steun van heel wat erebestuurders, sponsors, partners en sympathisanten en het secretariaat staat in voor de dagelijkse werking.

Bestuurscomité 2020

 • Bestuurscomité

  Jos Claeys, zaakvoerder Westvlees nv (voorzitter)
  Patricia Adriaens, zaakvoerder Fribona
  Bart Coopman, chef nieuws Focus & WTV
  Patrick Couttenier, general manager family capital solutions KBC Bank nv
  Francis De Nolf, bestuurder Roularta Media Group
  Annemie Drieskens, voorzitter Europese Gezinsbond
  Thomas Dusselier, notaris
  Patrick Maselis, voorzitter Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting
  Gerrit Rauws, directeur Koning Boudewijnstichting
  Laurence Taillieu, corporate director Orac nv
  Filip Ysenbrandt, zaakvoerder TWICE

  tekst
 • Secretariaat

  Jan Despiegelaere, algemeen coördinator
  Griet Witdouck, projectcoördinator
  Hilde Bulcke, administratie & backoffice (vrijwilligster)

 • Erebestuurders

  Lieve Claeys
  Philippe D’heygere
  Marc Demaeght
  Lieve Donck-Tytgat
  Regine Dumolin (+)
  Guido Knops
  Jan Meuleman
  Brigitte Vandamme
  Patrick Vanden Avenne
  Luc Vandewalle (erevoorzitter)
  Dirk Vanhegen
  Jennie Vanlerberghe
  Jean Van Marcke (stichtend erevoorzitter)
  Jan Hooijmaaijer
  Kristine Claeys-Wyffels
  Pierre-Paul de Beir
  Karine Vandenberghe
  Paul Breyne

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens