Wie is wie?2018-02-20T14:46:26+00:00

Het Bestuurscomité 

Het Streekfonds West-Vlaanderen wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité dat een weerspiegeling is van de lokale samenleving. De bestuurders zijn onbezoldigd en zetelen ten persoonlijke titel in het bestuurscomité. Eén bestuursmandaat duurt 4 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd. Het bestuurscomité is onafhankelijk maar handelt in overeenstemming met de richtlijnen van de Koning Boudewijnstichting die ook vertegenwoordigd is in het comité.

Samenstelling bestuurscomité op 01/01/2017

Jan Hooijmaaijer, gedelegeerd bestuurder Hoprom NV, voorzitter van het Bestuurscomité

Patrica Adriaens, gedelegeerd bestuurder Fribona nv

Paul Breyne, eregouverneur Provincie West-Vlaanderen

Kristine Claeys-Wyffels, Westvlees NV

Bart Coopman, chef nieuws Focus & WTV

Pierre-Paul de Beir, ceo Tramanco Mergers & Acquisitions

Francis De Nolf, bestuurder Roularta

Annemie Drieskens, ondervoorzitter Gezinsbond

Regine Dumolin, voorzitter Steunraad West-Vlaanderen

Tom Dusselier, notaris

Gerrit Rauws, directeur Koning Boudewijnstichting

Karine Vandenberghe, HR executive

Rosita Van Maele, erebedrijfsrevisor EY

Jean Van Marcke en Luc Vandewalle zijn erevoorzitters. Lieve Claeys, Philippe D’heygere, Marc Demaeght, Lieve Donck, Guido Knops, Jan Meuleman, Brigitte Vandamme, Patrick Vanden Avenne, Dirk Vanhegen en Jennie Vanlerberghe zijn erebestuurders.

Secretariaat

Jan Despiegelaere, algemeen coördinator

Griet Witdouck, projectcoördinator

Hilde Bulcke, administratie & backoffice (vrijwilligster)

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens