Community Foundations2020-10-22T17:16:20+02:00

Community Foundations

Het Streekfonds West-Vlaanderen maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van zogenaamde ‘community foundations’. Dit zijn fondsen of stichtingen die al naargelang de context op lokaal of regionaal niveau lokale schenkers verbinden met lokale projecten.

Het Streekfonds West-Vlaanderen is de eerste ‘community foundation’ in België. Ondertussen zijn er ook streekfondsen actief in Limburg (Een Hart voor Limburg), Oost-Vlaanderen (Streekmotor 23) en in Duitstalig België. Het concept is overgewaaid uit de Verenigde Staten, maar op vandaag zijn er wereldwijd al zo’n 1800 community foundations actief.

Het Streekfonds West-Vlaanderen maakt deel uit van het European Community Foundation Initiative en ook met het Global Fund For Community Foundations wordt nauw samengewerkt. Via beide organisaties vinden heel wat lokale projecten en fondsen ook internationaal hun weg. Zo is het project MyMachine’ dankzij ons netwerk ondertussen ook opgestart in Slovakije, Noorwegen en Zuid-Afrika.

Ga naar de bovenkant