Een gift doen2019-02-23T09:42:59+00:00

Een gift doen

U kan als individu, bedrijf of organisatie de algemene werking van het Streekfonds of één van onze projecten steunen door een gift te doen. U kan het door u gewenste bedrag storten op rekening BE10-0000-0000-0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met duidelijke vermelding van volgende structurele mededeling: ***185/0100/00085*** of volgende vrije mededeling: “C1850100 Streekfonds West-Vlaanderen”

U kan uw gift ook rechtstreeks online storten via de Koning Boudewijnstichting via deze link. Giften vanaf € 40 op rekening BE10-0000-0000-0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting geven recht op een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest). Uw gift van € 40 kost u dan netto maar € 22 terwijl de projecten wel van het volledige bedrag kunnen genieten.

Elke gift, hoe klein ook, wordt bijzonder gewaardeerd.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens