Een gift doen2020-06-19T15:56:52+02:00
IK DOE EEN GIFT VOOR ARMOEDEORGANISATIES EN WOONZORGCENTRA

Een gift doen

Naar aanleiding van de coronacrisis worden alle giften momenteel integraal gebruikt voor de ondersteuning van armoedeorganisaties en woonzorgcentra, tenzij door de schenker expliciet wordt gevraagd om de gift te gebruiken voor de ondersteuning van een ander project van het Streekfonds West-Vlaanderen. 

Burgers, bedrijven of organisaties die hun steentje willen bijdragen kunnen dat door online een gift over te maken of door te storten op rekening BE10-0000-0000-0404 van de Koning Boudewijnstichting met als vrije mededeling 850100/049 Streekfonds COVID19” of als structurele mededeling (OGM) ***185/0100/04937***.

Elke gift – hoe klein ook – wordt bijzonder gewaardeerd want elke euro telt!

Giften vanaf € 40 op deze rekening geven recht op een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest). Alle giften worden tijdelijk integraal toegewezen aan het beschikbare budget ter ondersteuning van armoedeorganisaties en woonzorgcentra in West-Vlaanderen.

Actie organiseren
Partner worden
Project of Fonds
Schenking
Advies op maat