Een Hart voor West-Vlaanderen2020-05-21T14:46:59+02:00

Een Hart voor West-Vlaanderen

Volgens de Kansarmoedeatlas van de Provincie West-Vlaanderen lopen meer dan één op tien kinderen in de provincie het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Hoewel steeds meer organisaties hiermee worden geconfronteerd en aan de alarmbel trekken, zijn de middelen om kansarmoede te bestrijden echter steeds schaarser geworden.

Om hieraan tegemoet te komen, steunt het Streekfonds via het initiatief Een Hart voor West-Vlaanderen projecten voor kinderen en/of jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Organisaties en verenigingen die zich inzetten kunnen van 1.000 tot 5.000 euro ondersteuning krijgen voor hun project. De selectie van de projecten gebeurt steeds door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen.

Dankzij de steun van onze partners, de opbrengsten van fondsenwervingsacties en particuliere giften kunnen we jaarlijks zo’n 100.000 euro aan directe projectsteun teweegbrengen. Bovendien zorgen we in samenwerking met Focus & WTV en de Krant van West-Vlaanderen ook voor de nodige communicatieve ondersteuning van de projecten.

Een Hart voor West-Vlaanderen is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group en met de steun van honderden West-Vlaamse bedrijven en schenkers.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens