Een Hart voor West-Vlaanderen2018-03-14T13:52:08+00:00

Een Hart voor West-Vlaanderen

Een Hart voor West-Vlaanderen’ is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen en honderden West-Vlaamse bedrijven en schenkers. Via ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ geven we financiële steun aan projecten voor kinderen en/of jongeren in West-Vlaanderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Dankzij de steun van onze partners, de opbrengsten van fondsenwervingsacties en particuliere giften kunnen we jaarlijks zo’n € 100.000 aan directe projectsteun genereren. Bijkomend bieden we de projecten ook communicatieve ondersteuning in samenwerking met Focus & WTV, Krant van West-Vlaanderen en De Streekkrant/De Zondag.

Projecten voor kansarme kinderen en jongeren

Het Streekfonds lanceert jaarlijks een projectoproep voor ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. We focussen daarbij al enkele jaren op projecten voor kansarme kinderen en jongeren. Volgens de Kansarmoedeatlas van de Provincie West-Vlaanderen heeft meer dan 1 kind op 10 in West-Vlaanderen kans om in een ‘kansarm’ gezin op te groeien. Steeds meer organisaties worden hiermee geconfronteerd terwijl de middelen om kansarmoede te bestrijden schaarser worden. Het Streekfonds steunt organisaties, buurtinitiatieven of vrijwilligers die actief zijn op het vlak van armoedebestrijding bij kinderen en jongeren. Organisaties of verenigingen kunnen een project indienen en tussen € 1.000 en € 5.000 financiële steun krijgen. De selectie van de projecten gebeurt zoals steeds door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen.

Klik hier voor een overzicht van de geselecteerde projecten voor 2018

Campagne ‘elk één’

De financiële steun voor deze projecten is mogelijk dankzij de steun van onze partners en het engagement van heel wat West-Vlaamse bedrijven en organisaties die een fondsenwervingsactie organiseren ten voordele van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Naar aanleiding van 10 jaar ‘Een Hart voor West-Vlaanderen lanceert het Streekfonds de campagne ‘Elk Eén’ om binnen afzienbare tijd 1 euro per West-Vlaming in te zamelen ten voordele van projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren in West-Vlaanderen. Onder de noemer ‘elk één’ kunnen organisaties, bedrijven en particulieren maar ook scholen of gemeenten zich engageren om één euro per werknemer, inwoner, bezoeker, … in te zamelen ten voordele van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen. Zonder dit engagement konden we deze waardevolle projecten nooit de steun geven die ze nodig hebben. We zijn al deze initiatiefnemers dan ook bijzonder erkentelijk voor hun steun en inzet.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens