Een Hart voor West-Vlaanderen2022-05-02T10:14:31+02:00

Een Hart voor West-Vlaanderen

Met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen projecten van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

Volgens de Kansarmoedeatlas van de Provincie West-Vlaanderen lopen meer dan één op tien kinderen in West-Vlaanderen het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Hoewel steeds meer organisaties hiermee worden geconfronteerd en aan de alarmbel trekken, zijn de middelen om kansarmoede te bestrijden echter steeds schaarser geworden.

Om hieraan tegemoet te komen, steunt het Streekfonds via Een Hart voor West-Vlaanderen projecten voor kinderen en/of jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn.

Organisaties en verenigingen die zich inzetten kunnen van 1.000 tot 5.000 euro aan financiële steun krijgen voor hun project. De selectie van de projecten gebeurt steeds door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen.

Deze projectoproep is afgelopen.

(witruimte)

Overzicht projecten
Steun Een Hart voor West-Vlaanderen
Crowdfunding

Geef jongeren kansen

De projecten die we steunen via ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ kunnen zowel betrekking hebben op onderwijs als op vrije tijd, muziek, sport of ondernemerschap. Voornaamste voorwaarde is dat het gaat om projecten ten voordele van maatschappelijk kwetsbare jongeren in West-Vlaanderen. We geven de voorkeur aan projecten waar de kinderen of jongeren zelf zoveel mogelijk bij betrokken zijn en/of zelf ook inspraak hebben.

Moeilijkere projecten zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de mentale gezondheid en de psychische weerbaarheid van onze  jongeren zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot essentiële thema’s binnen ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Niet onbelangrijk als je weet dat suïcide de grootste doodsoorzaak is bij West-Vlaamse jongeren, terwijl dat niet zo is in andere provincies.

Bijkomend willen we via onze steun aan deze projecten zoveel mogelijk investeren in menselijk kapitaal, zoals bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers, buddies of jongerencoaches.

Ook een hart voor West-Vlaanderen?

Dankzij de steun van onze partners, de opbrengsten van fondsenwervingsacties en particuliere giften kunnen we jaarlijks zo’n 100.000 euro aan directe projectsteun teweegbrengen. Bovendien zorgen we via Focus & WTV en de Krant van West-Vlaanderen ook voor de nodige communicatieve ondersteuning van zowelde projecten als de solidariteitsacties ten voordele van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’.

Schenkers kunnen ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ook opnemen als goed doel in hun testament. Ze kunnen daarbij zelf kiezen welk soort projecten voor kwetsbare jongeren in West-Vlaanderen ze willen steunen. Wij zorgen ervoor dat met hun steun de meest kwetsbare groepen worden geholpen en bewaken mee dat de middelen goed worden besteed.

Een Hart voor West-Vlaanderen startte in 2005 met de steun van Roularta. Ondertussen kregen in totaal al zo’n 500 projecten samen meer dan 2.000.000 euro aan financiële steun. Het Streekfonds West-Vlaanderen dankt alle partners, schenkers en initiatiefnemers van fondsenwervingsacties voor hun engagement. Zonder hen zou ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ niet mogelijk zijn.

Een Hart voor West-Vlaanderen is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group en met de steun van honderden West-Vlaamse bedrijven en schenkers.

Ga naar de bovenkant