Een Hart voor West-Vlaanderen2019-02-23T09:07:52+00:00

Voorstelling projecten Hart voor West-Vlaanderen, Concertgebouw Brugge 2018

Een Hart voor West-Vlaanderen

Een Hart voor West-Vlaanderen’ is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen in samenwerking met Roularta Media Group en met de steun van honderden West-Vlaamse bedrijven en schenkers. Via ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ geven we financiële steun aan projecten voor kinderen en/of jongeren in West-Vlaanderen die maatschappelijk kwetsbaar zijn.

Dankzij de steun van onze partners, de opbrengsten van fondsenwervingsacties en particuliere giften kunnen we jaarlijks zo’n € 100.000 aan directe projectsteun genereren. Bijkomend bieden we de projecten ook communicatieve ondersteuning in samenwerking met Focus & WTV en de Krant van West-Vlaanderen.

Projecten voor kansarme kinderen en jongeren

Het Streekfonds lanceert jaarlijks een projectoproep voor ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. We focussen daarbij al enkele jaren op projecten voor kansarme kinderen en jongeren. Volgens de Kansarmoedeatlas van de Provincie West-Vlaanderen heeft meer dan 1 kind op 10 in West-Vlaanderen kans om in een ‘kansarm’ gezin op te groeien. Steeds meer organisaties worden hiermee geconfronteerd terwijl de middelen om kansarmoede te bestrijden schaarser worden.

Het Streekfonds steunt organisaties, buurtinitiatieven of vrijwilligers die actief zijn op het vlak van armoedebestrijding bij kinderen en jongeren. Organisaties of verenigingen kunnen een project indienen en tussen € 1.000 en € 5.000 financiële steun krijgen. De selectie van de projecten gebeurt steeds door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens