Fonds LISA2020-06-26T16:31:57+02:00

witruimte

Fonds LISA

Lions Club Kortrijk Mercurius investeert al enkele jaren in de ondersteuning van studenten die omwille van financiële of sociale omstandigheden moeilijker de stap van secundair naar hoger onderwijs kunnen zetten. Onder de projectnaam SAM (Student Academy Mercurius) stond de Lions club hierbij niet alleen in voor financiële steun, maar ook en vooral voor persoonlijke begeleiding van de studenten. Individuele clubleden fungeerden als ‘peters’ en stonden in voor  coaching en hulp bij de studies en bij al wat daar bij komt kijken.

Het SAM-project was een schot in de roos. Meer dan 100 West-Vlaamse bedrijven verenigden zich om mee de schouders te zetten onder het project en ook met de secundaire scholen uit de regio en met het OCMW van Kortrijk werd nauw samengewerkt.

Omwille van het enorme succes en omdat ook andere Lions-clubs interesse toonden in het concept, drong een schaalvergroting zich op. Onder het goedkeurend oog van de Lions-peters werd Fonds LISA (Lions International Student Academy) geboren en het Streekfonds West-Vlaanderen werd  als partner mee in bad getrokken voor het financieel en administratief beheer.

Giften ten voordele van het Fonds LISA kunnen worden overgemaakt op rekening BE10-0000-0000-0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van volgende mededeling: 850100/022 Streekfonds West-Vlaanderen – LISA” of de gestructureerde mededeling ***185/0100/02210***.

Giften vanaf € 40 op deze rekening geven recht op een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest).