Studentenfonds LISA2020-12-17T12:22:42+01:00

Studentenfonds LISA

Het studentenfonds LISA (Lions International Student Academy) is een initiatief van Lions Club Kortrijk Mercurius en het Streekfonds West-Vlaanderen ter ondersteuning van individuele kanszoekende studenten in Kortrijk en omgeving. 

Het studentenfonds LISA biedt zowel financiële steun als individuele begeleiding (via peters en/of meters) aan gemotiveerde studenten die omwille van sociale of familiale omstandigheden nood hebben aan bijkomende ondersteuning.

Het fonds werkt samen met  (directies, leerkrachten of brugfiguren van) lokale secundaire scholen die kanszoekende en gemotiveerde leerlingen aanspreken en hen de mogelijkheid bieden om zich door het fonds te laten ondersteunen. Leerlingen die in aanmerking komen kunnen tot maximaal 2.500 euro per jaar aan bijkomende financiële steun ontvangen om hun studies te betalen en dat voor de volledige termijn van hun opleiding.

Momenteel zijn er al zo’n 40 studenten die gesteund worden door het studentenfonds LISA.

Steun dit fonds
Website van fonds LISA

Peters en meters

De grote meerwaarde van het studentenfonds LISA is niet zozeer de financiële ondersteuning, maar wel de inzet van een groep geëngageerde peters en meters die elk één of meerdere studenten begeleiden.

Onze peters en meters zijn ervaren mensen die actief zijn in het bedrijfsleven of onderwijs en die zich vrijwillig inzetten om ‘hun’ studenten waar nodig te ondersteunen. Dit kan gaan van het mee helpen kiezen van een geschikte studierichting tot het aanvragen van de nodige studiebeurzen of het huren van een kot.

Vaak treden de peters of meters ook op als vertrouwenspersoon en in samenspraak met de student zorgen ze – waar nodig – voor professionele begeleiding (training, bijkomende opleidingen, psychologische ondersteuning, etc.).

Club van 100

Het studentenfonds LISA kwam er mede dankzij de steun van de zogenaamde ‘Club van 100’. Dit zijn (ondertussen meer dan) honderd bedrijven die zich hebben geëngageerd om jaarlijks één euro per dag aan het fonds te schenken. Dankzij die bijdragen kunnen we voorzien in de nodige financiële ondersteuning van kanszoekende studenten en ook de andere kosten dragen.

Naast de ‘Club van 100’ kan het studentenfonds LISA ook rekenen op financiële steun van individuele schenkers en van verschillende fondsenwervingsinitiatieven. Zo schonk de Kortrijkse persfotograaf Patrick Holderbeke (HOL) de volledige opbrengst van zijn fotoboek ’40 Jaar persfotografie’ aan het studentenfonds LISA, ter ondersteuning van studenten fotografie.

U kan zelf ook steunen door een gift over te maken of door een fondsenwervingsactie te organiseren. Schenkers kunnen het studentenfonds LISA ook opnemen als goed doel in hun testament.

Aanmelden studentenfonds LISA

Ben je een leerling, student, leerkracht of maatschappelijk werker en wens je meer info over het studentenfonds LISA, neem dan contact op met ons via [email protected].

Het fonds richt zich momenteel enkel op de (brede) regio van Kortrijk maar mogelijk volgt een uitbreiding naar andere regio’s in West-Vlaanderen.

Ga naar de bovenkant