Fondsen en projecten2018-02-20T14:46:27+00:00

Fondsen en projecten

Het Streekfonds West-Vlaanderen ondersteunt lokale schenkers, bedrijven of organisaties die willen investeren in maatschappelijke projecten in West-Vlaanderen. Dit kan door het oprichten van een eigen fonds of de uitwerking van een eigen project.

Het Streekfonds ondersteunt en faciliteert de initiatiefnemers bij het uitzetten van de krijtlijnen en de lokale operationele uitrol en neemt het financiële en administratieve beheer voor haar rekening. De oprichter(s) van een fonds kiezen zelf welke doelgroep of binnen welk thema ze projecten willen steunen en worden ook nauw betrokken bij de toewijzing van de projectsteun.

Daarnaast is het Streekfonds ook nog betrokken bij andere projecten in West-Vlaanderen die de samenleving ten goede komen. Het Streekfonds investeert ook eigen middelen in deze projecten en staat vaak in voor het operationele en/of financiële beheer ervan.

Contacteer ons voor meer informatie over hoe U partner of vriend van het Streekfonds kan worden.

Links via Foto’s projecten

Foodloose

De Muziekbank

Sportakus-Sportbank

Fonds Yes You Can

JOEF

MyMachine

CPR – Teach the teacher
De Vrienden van IBIS

Projectrekeningen

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens