Fondsen en projecten2020-05-08T15:49:25+02:00

Fondsen en projecten

Het Streekfonds West-Vlaanderen begeleidt en ondersteunt lokale schenkers, bedrijven of organisaties die willen investeren in maatschappelijke projecten in West-Vlaanderen. Dit kan door het oprichten van een eigen fonds of via de uitwerking van een eigen specifiek project.

Het Streekfonds ondersteunt en faciliteert hierbij de initiatiefnemers bij het uitzetten van de krijtlijnen en bij de operationalisering. En ook het financiële en administratieve beheer neemt het Streekfonds voor haar rekening. De oprichter(s) van een fonds kiezen het thema en de doelgroep van de projecten die ze willen steunen en worden steeds nauw betrokken bij de uiteindelijke toewijzing van de projectsteun.

Tot slot is het Streekfonds ook betrokken bij heel wat andere projecten in West-Vlaanderen die de samenleving ten goede komen en bijdragen aan het algemeen belang. Het Streekfonds investeert hierbij ook eigen middelen en staat bovendien ook vaak in voor het operationele en/of financiële beheer van deze projecten.

Ga naar de bovenkant