Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting biedt financiële steun in de vorm van beurzen aan talentvolle kans-zoekende jongeren (Leerlingen) die zich willen bekwamen in een specifieke kunstvorm.

De financiële ondersteuning wordt gekoppeld aan een ontwikkelingstraject op maat onder leiding van een professionele kunstenaar of kunstenares (Meesters).

Voor het project Leerling-Meester focust het Fonds zich bij deze oproep op jongeren die zich willen bekwamen in één van de volgende kunstvormen: Fotografie, Theater, Choreografie of Schrijven.

Deze projectoproep is afgelopen.

Doelgroep

  • Talentvolle kans-zoekende jongeren (16-25 jaar) die wonen, studeren en/of werken in West-Vlaanderen,
  • Met een specifieke interesse in en ambitie om zich met het oog op een mogelijke (semi-) professionele carrière te bekwamen in één van de volgende kunstvormen; Fotografie, Theater, Choreografie of Schrijven,
  • Die door een moeilijke thuissituatie en/of andere omstandigheden niet de mogelijkheid hebben om dergelijk traject met eigen middelen te bekostigen,
  • Die zich engageren om het voor hen uitgewerkte traject volledig af te werken in overleg met de hen toegewezen Meester en binnen het vooropgestelde afgesproken budget;

En

  • Sociale organisaties, verenigingen, leerkrachten, buurt- en/of jeugdwerkers die werken met en voor deze kans-zoekende jongeren, en vanuit hun werking of ervaring één of meerdere jongeren willen voordragen voor deze beurs,

En

  • (Semi-)professionele kunstenaars binnen de disciplines Fotografie, Theater, Choreografie of Schrijven die zich willen engageren om dergelijk traject mee uit te werken en te begeleiden


Financiële steun

Aan elk Leerling-Meestertraject wordt een eigen trajectbudget gekoppeld dat door alle partijen dient te worden bevestigd en gerespecteerd. De maximale financiële ondersteuning per traject kan tot 15.000 euro bedragen en wordt als volgt toegewezen:

  • Maximaal 2.500 euro als vergoeding voor de Leerling voor trajectspecifieke kosten (verplaatsingen, onkosten, materiaal, …)
  • Maximaal 10.000 euro vergoeding voor de Meester op basis van 500 euro/dag voor 20 dagen
  • Maximaal 2.500 euro budget voor een eigen publicatie, tentoonstelling of voorstelling.


Kandidaat-Leerlingen en -Meesters

Geïnteresseerde jongeren kunnen hun kandidatuur als ‘Leerling’ met inbegrip van eigen motivatiebrief en minstens 1 referentiebrief van een volwassene (begeleider, jeugdwerker, leerkracht, kunstenaar, …) per mail doorsturen ter attentie van Jan Despiegelaere, algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen. Ook jongeren die via een organisatie, vereniging of school worden voorgedragen dienen hun kandidatuur op deze wijze in te dienen.

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen hun kandidatuur als ‘Meester’ met inbegrip van motivatiebrief, curriculum vitae en minimaal 3 referenties van eigen werk per mail doorsturen ter attentie van Jan Despiegelaere, algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen. 


Timing

Deze projectoproep is afgelopen.


Contact en info

Jan Despiegelaere
Algemeen coördinator Streekfonds West-Vlaanderen
p/a Broelkaai 6, B-8500 Kortrijk
+32 473 701518
[email protected] | streekfonds.be

2022-04-07T12:01:05+02:00
Ga naar de bovenkant