Vorig najaar lanceerde het Streekfonds een projectoproep waarbij onderwijsinstellingen financiële steun konden aanvragen voor de uitbouw van digitaal afstandsonderwijs voor kansarme kinderen en jongeren. Omwille van het groot aantal aanvragen kon toen helaas niet in alle noden worden voorzien. Om daaraan tegemoet te komen doet het Streekfonds nu in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een oproep naar bedrijven om hun gebruikte laptops te schenken aan scholen die eerder uit de boot vielen.

Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) digitaal onderwijs. Heel wat kinderen en jongeren beschikken echter niet zomaar over voldoende digitale vaardigheden en/of hebben geen toegang tot de nodige infrastructuur. Daarom lanceerde het Streekfonds met steun van de Provincie West-Vlaanderen vorig najaar een oproep richting scholen en onderwijs-instellingen om digitaal afstandsonderwijs bij kansarme leerlingen aan te pakken. Meer dan 300 scholen en onderwijsinstellingen dienden een dossier in, maar omwille van het beperkt budget konden enkel de meest urgente dossiers op basis van de kansarmoede-criteria rekenen op financiële ondersteuning.

Om ook aan de andere West-Vlaamse scholen die een aanvraag indienden een zekere vorm van ondersteuning te kunnen bieden, doet het Streekfonds nu een oproep aan West-Vlaamse bedrijven om laptops te schenken voor kansarme of kwetsbare leerlingen. Alle (gebruikte, boekhoudkundig afgeschreven of overschotten van) toestellen zijn welkom op voorwaarde dat ze niet ouder zijn dan vijf jaar, dat scherm en klavier in goede staat zijn en dat het toestel beschikt over een goed functionerende oplader. Vanaf vijf toestellen kunnen deze worden opgehaald bij het bedrijf zelf, bij minder dan vijf toestellen wordt gevraagd om deze bij het Streekfonds (Broelkaai 6 in Kortrijk) binnen te brengen.

Het Streekfonds zal alles in goede banen leiden en neemt de taak op zich om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. In nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen zullen de laptops op een neutrale en correcte manier en op basis van de noden worden (her)verdeeld over scholen in gans West-Vlaanderen. Huis van het Leren vzw en drie afdelingen van CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs Scala inTorhout, Miras in Ieper en Creo in Kortrijk) zullen bovendien instaan voor het inspecteren, reviseren en gebruiksklaar maken van de gedoneerde toestellen.

Heb je zelf (één of meerdere) laptops op overschot die je wil schenken ten behoeve van kansarme kinderen en jongeren in West-Vlaanderen? Vul dan het formulier in via onderstaande knop.

Ik schenk mijn laptop(s)
2021-03-23T16:43:42+01:00
Ga naar de bovenkant