Met ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen projecten van organisaties en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

Volgens de Kansarmoedeatlas van de Provincie West-Vlaanderen lopen meer dan één op tien kinderen in West-Vlaanderen het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Hoewel steeds meer organisaties hiermee worden geconfronteerd en aan de alarmbel trekken, zijn de middelen om kansarmoede te bestrijden echter steeds schaarser geworden.

Om hieraan tegemoet te komen, steunt het Streekfonds via Een Hart voor West-Vlaanderen projecten voor kinderen en/of jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn.

Organisaties en verenigingen die zich inzetten kunnen van 1.000 tot 5.000 euroaan financiële steun krijgen voor hun project. De selectie van de projecten gebeurt steeds door een onafhankelijke jury van experten en ervaringsdeskundigen.

[Deze oproep is afgesloten]
Meer over Een Hart voor West-Vlaanderen
2021-02-25T12:15:28+01:00
Ga naar de bovenkant