Omwille van de coronacrisis werd noodgedwongen en versneld overgeschakeld naar (meer) digitaal onderwijs. Kwetsbare kinderen en jongeren dreigen hierbij echter uit de boot te vallen omdat zij of hun directe omgeving niet steeds beschikken over de nodige digitale vaardigheden en/of infrastructuur (incl. internet). Om hieraan tegemoet te komen, lanceerde het Streekfonds West-Vlaanderen een oproep voor West-Vlaamse scholen en onderwijsinstellingen die tijdens de coronacrisis extra geconfronteerd worden met kwetsbare kinderen en jongeren. De Provincie West-Vlaanderen heeft hierbij een budget vrijgemaakt voor de ondersteuning van gerichte initiatieven die inspelen op de noden van de meest kwetsbare groepen.

[Deze oproep is afgesloten.]

2021-02-25T12:29:48+01:00
Ga naar de bovenkant