Foodloose2018-02-20T14:46:27+01:00

Foodloose

De Provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds West-Vlaanderen werken samen aan de ontwikkeling van een strategie rond efficiënter omgaan met voedseloverschotten in West-Vlaanderen. Dit in samenwerking met verschillende partners die deze problematiek nauw ter harte nemen en zich engageren om zoveel mogelijk linken te leggen tussen de voedingsindustrie en de voedselbedelingsorganisaties in West-Vlaanderen.

We streven daarbij naar het realiseren van een zelfsturend netwerk om voedseloverschotten op een efficiënte manier van bij de producent en/of distributeur tot bij de lokale voedselverdeelpunten voor personen die in armoede leven te leiden. Het project kreeg de naam FOODLOOSE en loopt van september 2014 tot eind 2017 in verschillende fasen.

Fase 1: Mapping en inventarisatie van zowel verenigingen en organisaties als van de meest dringende noden op vlak van voedselbedeling in West-Vlaanderen.

Fase 2: Aankoop van een koelwagen en nodige materialen om de capaciteit van de Voedselbank West-Vlaanderen vzw merkelijk te verhogen, en dit in overeenstemming met de regelgeving van het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid).

Fase 3: financiële steun aan (piloot)projecten gericht op het bevorderen of versterken van de samenwerking tussen organisaties die (lokaal of regionaal) voedselbedeling organiseren voor en samen met kansarme gezinnen.

In totaal werd er in het kader van Foodloose al € 222.282 toegewezen aan 13 projecten.

FOODLOOSE PROJECTOPROEP 2017

Doelstelling:     

De Provincie en het Streekfonds bieden projectsteun aan een beperkt aantal initiatieven in West-Vlaanderen die:

  • op subregionaal niveau: het oprichten van nieuwe dan wel versterken van bestaande zelfsturende netwerken als hefboom voor een efficiëntere en kostenbesparende voedselbedeling enerzijds en verwerking van voedseloverschotten anderzijds.
  • Partnerschappen en/of samenwerking tussen sociale economie en/of maatwerkbedrijven en voedselverdeelorganisaties ifv. verwerking van overschotten, logistiek, verdeling, etc.

Financiële steun:          

De financiële steun bedraagt minimum € 5000 en maximaal € 10 000, die in het kader van het project en de timing ook over 2 jaar kan worden uitbetaald.

Deadline:

De uiterste indiendatum voor kandidaatsdossiers is 10 oktober 2017.

Criteria:

Om in aanmerking te komen voor financiële steun moeten de projecten aan enkele basiscriteria voldoen.

Het project is in de eerste plaats gericht op

  1. het consolideren van de samenwerking tussen organisaties op subregionaal niveau, zodat ook een hefboom wordt gecreëerd voor de verwerking en herverdeling van voedseloverschotten naar de toekomst toe
  2. de link met bestaande initiatieven van organisaties en samenwerking met projecten uit de sociale economie voor de efficiënte toeleiding van voedseloverschotten van producenten/distributeurs naar de organisaties die voedseloverschotten verdelen, verkopen en/of verwerken.
  3. Het project wordt ingediend door een organisatie die het project zal dragen en uitvoeren (vzw, feitelijke vereniging, samenwerkingsverband tussen overheden en sociale organisaties lokale overheid, …)
  4. Het project moet realiseerbaar en duurzaam zijn, met een duidelijke en haalbare strategie en als basis dienen voor toekomstige verdere ontwikkelingen rond voedsel-herbestemming en verdeling in de regio.

Download hier het kandidaatsdossier: FOODLOOSE 2017 kandidaatdossier

Voorstelling koelwagen Voedselbank West-Vlaanderen vzw

Ga naar de bovenkant