Gesteunde projecten 20182018-03-14T13:19:32+01:00

Kortrijk

SWOP&GO vzw

Swop&Go

€ 2.000

Verder uitbouwen van ruilsysteem voor kinderkledij voor kwetsbare gezinnen.

Tielt

De Luifel vzw

De Rinkel: Schoolgerief voor kwetsbare kinderen

€1.875

Voorzien van kwalitatief nieuw schoolgerief voor gezinnen met kwetsbare kinderen.

Kortrijk

vzw CDV Aura

X-plore

€2.500

Via creatieve beeldvorming en animatiefilms stellen jongeren vanuit hun beleving hun project “samen tegen schooluitval” voor aan scholen, ouders, jongeren, partners,..

Waregem

vzw De Brug

Groei en ontplooi

€2.000

Maatschappelijk kwetsbare kinderen de kans bieden om spelenderwijs hun eigen talenten en identiteit te ontdekken.

Ieper

Op ’t Spoor vzw

KTA Ieper en Voedselbedeling Ieper bieden haarverzorging aan kansarmen

€2.625

Studenten haartooi oefenen hun praktijk bij Op ‘t Spoor Vzw met als doel de integratie van mensen uit kwetsbare groepen te ondersteunen.

Brugge

Jeugdhuis Thope

RAM (Jeugdhuis Thope’s Digital Media Lab)

€5.000

Lab waar maatschappelijk kwetsbare jongeren kunnen experimenteren met digitale media (fotografie/muziek/video/…). Met de verworven kennis kunnen ze andere jongeren onderrichten en verder helpen.

Kortrijk

JKVG vzw

Playing for success Kortrijk

€2.500

Leercentrum in samenwerking met KV Kortrijk waar kwetsbare jongeren van diverse scholen een kortdurend traject (wiskunde & taal) doorlopen. Centraal staat de aandacht voor leermotivatie, het opdoen van positieve ervaringen en zelfvertrouwen.

De Panne

FV Tegenstroom

De Nieuwe Vereniging!

€5.000

Via inleefdagen en professionele coaching wil men de toeleiding van (anderstalige) nieuwkomers in het verenigingsleven (sport, cultuur, jeugdwerk) structureel bewerkstelligen.

Staden

De Pamperbank Staden

De Pamperbank

€1.000

De Pamperbank Staden wil luieroverschotten inzamelen en herverdelen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben in Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke.

Oostende

Proper Strand Lopers

Proper Strand Lopers Sea Crab Lab

€5.000

Kwetsbare kinderen en jongeren creatief stimuleren door op het strand gevonden afval en materialen te verwerken tot kunst en nieuwe functionele producten.

Kortrijk

Kompas vzw

Woonproject

€1.776

Jongvolwassenen die een ontwenningsprogramma afronden kunnen zelfstandig gaan wonen in nieuwe studio’s van het woonproject van Kompas en kunnen vanuit deze omgeving hun leven opbouwen in afwachting van een definitieve plaats.

Ieper

Be You, buurtwerking voor jongeren in Ieper

Containerlokalen voor ‘Be You’

€3.750

Buurtwerk voor jongeren (12-18jaar) te Ieper wil samen met de jongeren enkele kantoorcontainers inrichten tot een eigen ontmoetingsplaats waar plaats is voor ontspannende activiteiten en life-coaching.

Oostende

Jeugdhuis De Takel Oostende

“Laborigine” – expressieve rootsverhalen

€4.500

Jongeren met migratie-achtergrond en nieuwkomers laten kennismaken met verschillende vormen van artistieke expressie om hen hun verhaal te (leren) uiten. De artistieke creaties worden geëxposeerd om zo een positief verhaal van deze jongeren te verspreiden in de buurt en in Oostende.

Zedelgem

Sint Jan Zedelgem Lions vzw

Samen voor een betaalbare rolstoelvriendelijke sportbeleving

€2.500

Inclusieve jeugdsportbeleving die open staat voor iedereen waar de beperkingen (lichamelijk of financieel) zoveel mogelijk worden weggewerkt door de aanschaf van aangepast materiaal en verlaagd lidgeld.

Bredene

vzw De Speelschommel

Opstart van een brussenwerking en brussencursus

€1.000

Opstart van een brussenwerking aan de hand van een brussencursus voor broers/zussen (11-14jaar) van kinderen met autisme met als doel hen samen te brengen om de kennis en gevoelens rond autisme met elkaar uit te wisselen.

Gullegem

Fietsbieb Beweging.net

Fietsbieb Gullegem

€1.000

Voor mensen die het financieel moeilijker hebben biedt de fietsbieb de kans om te besparen op aankoop nieuwe kinderfiets(en) en zo ook de mobiliteit te verhogen.

Bossuit

ATD Vierde wereld

Straatbibliotheek Bossuit

€1.125

De drempel om samen boeken te lezen verlagen door in sociale woonwijk wekelijks aanwezig te zijn met boeken én spel-en knutselactiviteiten.

West-Vlaanderen

CAW Noord-West-Vlaanderen

“Aan alles hangt een prijskaartje”

€5.000

Aanvullend op de herwerking van de bestaande interactieve Budgetbeurs, willen de 3 West-Vlaamse CAW’s een eenvoudige en laagdrempelige app ontwikkelen die (kwetsbare) jongeren ondersteunt bij het plannen en beheren van hun budget.

Steenkerke/Veurne

Bewonersplatform Steenkerke

“Goed samenleven in Steenkerke”

€2.500

Coaching-en participatietraject om kwetsbare kinderen en jongeren maar ook ouders, bewoners, vrijwilligers en de jeugddienst te verbinden en bijkomend die jongeren beter toe te leiden tot het regulier vrijetijdswerk.

Ieper

Welzijnsschakel Tegoare Ieper

Jeugd in beweging

€3.750

Kwetsbare gezinnen in contact brengen met het reguliere jeugdwerk door de organisatie van spelnamiddagen.

Poperinge

TOpop

time-out TOpop

€1.500

Time-outproject voor leerlingen die psychosociale, emotionele of gedragsmatige problemen ondervinden en hier tot rust kunnen komen en onder begeleiding kunnen werken aan hun hun sociale vaardigheden.

Brugge

vzw De Batterie

Tournee theatervoorstelling STUW

€3.750

Brugse jongeren maakten vanuit hun verschillende achtergronden een theaterstuk dat vertrekt vanuit hun eigen leefwereld. Ze staan op, nemen stelling en confronteren de toeschouwers in een stuk dat hen allen verbindt.

Menen

Uit de Marge vzw

Atelier-Kot

€3.000

Geëngageerde jongeren investeren hun tijd en kunde in een herstel-atelier voor fietsen, brommers en andere toestellen in de wijk de Barakken.

De Panne

Profo vzw

BOOTCAMP De Panne

€2.500

Kwetsbare jongeren die vaak spijbelen of school-moe zijn worden binnen Bootcamp warm gemaakt voor de onderwijs-en/of arbeidsmarkt door het bijbrengen van essentiële arbeidsattitudes en sociale vaardigheden.

Kortrijk

vzw Ajko

Het skwon verdiep van de meisjeswerking

€3.750

De meisjeswerking organiseert vrijetijdsactiviteiten met en voor kwetsbare meisjes met een migratie- of instellingsachtergrond en richt samen met de jongeren lokalen in als veilige rustige haven waar men zichzelf kan zijn en ont-moeten.

Kortrijk

vzw Boothuis

Jongeren aan het roer!

€2.500

Inrichten van een ‘boot’ als eigen stek waar de meest kwetsbare jongeren kunnen samenkomen en waar kansen kunnen worden geschept door ondersteuning op allerlei vlak.

Kortrijk

CAW Zuid-West-Vlaanderen

Vakantiebabbels

€ 2.500

De taalvaardigheid van jonge anderstalige kinderen stimuleren en het verlies van Nederlands taalgebruik tegengaan in de vakanties door de ouders te ondersteunen met ouder-kind activiteiten en huisbezoeken.

Kortrijk

Kunstencentrum Buda

Laagdrempelig educatief filmkamp voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

€2.500

Een week rond film en cinema van A tot Z voor kinderen van 10-14 jaar in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Kortrijk

Oudervereniging Basisschool Sint Jozef

Naschoolse workshops voor kwetsbare kinderen en jongeren.

€2.500

Het aanbod van naschoolse activiteiten op school kwalitatief en kwantitatief uitbreiden om het grote aantal kwetsbare kinderen en jongeren uit de buurt samen met hun ouders een zinvolle, buurtgerichte en betaalbare ontspanning aan te kunnen bieden.

Kortrijk

Campusraad Athena Campus Driehofsteden

Jonge anderstalige nieuwkomers aan zet in de wijk!

€3.750

De sociale integratie van de jonge en nieuwe Kortrijkzanen in de wijk bevorderen door interesses en sterktes van jongeren te prikkelen met talentenworkshops, bedrijfsbezoeken, buurt- en stadsverkenning, fiets- en rijbewijs-lessen, een moestuin-project, etc.

Ruddervoorde

Kringloopcentrum leefbaar wonen

Quick-win door upcycling

€1.000

Vorming op maat voor kwetsbare jongeren om met recyclage- of afvalmateriaal nieuwe afgewerkte producten te creëren en hen via specifieke tools te helpen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, competenties aan te scherpen en creatief en probleemoplossend te werken.

Wervik

Love in action vzw

Mega kunstenaars een week op kamp

€3.000

70 tal kinderen uit kwetsbare gezinnen worden een vakantieweek lang ondergedompeld in een creatief kamp met workshops rond kunst, zang en drama.

Poperinge

Poperinge Stek vzw

Stek in Zicht. Atelierwerking voor kwetsbare kinderen en jongeren Poperinge

€2.500

Atelierwerking voor kwetsbare kinderen met zowel collectieve activiteiten als individuele begeleidingstrajecten waarbij samenwerken en netwerken centraal staan.

Roeselare

BuBaO Sint Idesbald

Rustcaravan

€1.000

Caravan ombouwen tot een rustige plek die dient als voorleesplek of mini-cinema en die zijn plaats vindt op de speelplaats.

Kortrijk

vzw Quindo

ShoutOut!

€2.500

Kwetsbare jongeren vormen een eigen jongerenredactie die de lokale politiek belicht met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Marke – Rollegem

De Sprong

Time-out ruimte

€1.750

Inrichten van een chalet voor leerlingen die het moeilijk hebben om hen zo een rustpunt en veilige ruimte te bieden tijdens de speeltijden.

Kortrijk

vzw Begeleidingscentrum Bethanie

“Als graffiti kon spreken…..”

€1.500

Aan de hand van workshops een graffiti-muur maken, als symbool voor alle emoties en alle nuances hierbij gegrepen uit het leven van de kwetsbare jongeren.

Roeselare

T’Hope vzw

JaKedoe’s Bakedoe

€2.500

Jakedoe aka de jeugdwerking van T’Hope trekt met de Bakedoe (uniek ontworpen bakfiets) zelf de straat op om kwetsbare jongeren te bereiken en te leren kennen.

Brugge

Welzijnsschakel Integraal vzw

Uitbreiding huiswerkklassen

€2.500

Huiswerkklassen voor kansarme autochtone en anderstalige kinderen herinrichten naar veiligeid en gezelligheid toe met aandacht voor de digitale noden.

Brugge

TIHF

Leesplezier

€1.500

Het leesplezier en de leesvaardigheid van kwetsbare leerlingen vergroten door de uitbouw van een OKAN bibliotheek met Nederlandstalige én anderstalige literatuur.

Kortrijk

vzw Kuru

Griezelkoorts – the Sequel

€1.125

Griezelkoorts maakt een horrorfilm van A tot Z met kinderen uit kansengroepen tijdens mediakampen in een kwetsbare buurt.

Ga naar de bovenkant