Test2018-02-20T14:46:26+01:00

Geselecteerde projecten ‘een Hart voor West-Vlaanderen’

2016

Roeselare

vzw Onze Kinderen

La Trao Classic       

€ 2.500          

Adolescenten uit de bijzondere jeugdzorg nemen, in duo, samen met hun contextfiguur een verbindende en ervaringsgerichte trektocht.

Kortrijk

vzw De Kier

Sinterklaasfeest

€ 1.800          

Verbindend kinderfeest waarbij, in participatie met ouders, ondersteunend en educatief verantwoord spelmateriaal per kind wordt uitgekozen.

Koekelare

vzw Caring Family

Kinder-ontmoetingsdagen

€ 1.000          

Het organiseren van leuke belevings -en speeldagen voor kansarme en zieke kinderen.

Ieper

Vereniging ons Tehuis

Ouder-kind-kampen

€ 2.288

Onder begeleiding en met ondersteuning in ouderlijke vaardigheden worden kwalitatieve ouder-kindkampen georganiseerd met oog op zorg en opvoeding van het kind.

Kotrijk

Kuru vzw

€ 1.125

Empowerment voor kinderen uit kansengroepen uit Kortrijk: kinderen van A-Z zelf een horrorfilm laten regisseren, script uitwerken, decor/kostuums maken, leren acteren, figuranten zoeken… en film lanceren

Brugge

Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening

Levens redden, iedere schakel telt

€ 3.750

Empowerment voor kinderen uit kansengroepen uit Kortrijk: kinderen van A-Z zelf een horrorfilm laten regisseren, script uitwerken, decor/kostuums maken, leren acteren, figuranten zoeken… en film lanceren

Kortrijk

Groep Zorg H. Familie vzw

Playing Smart/Start to Smart

€ 3.750

Buitenspeelbox met duurzaam spelmateriaal stimuleren interactie bij kinderen tijdens verbindingsmomenten en bezoek. Tegelijk worden inzichten verworven tijdens de therapieën toepast.

Smartbord ter ondersteuning van de therapieën met jongeren om bereikbaarheid en interactie te stimuleren.

Ieper

vzw Vrij CLB West

Gezondheid/welzijn voor kwetsbare kinderen

€ 2.888

Kwetsbare gezinnen met kinderen in de Westhoek respectvol benaderen met als doel vaccinatiestatus van de kinderen op punt te stellen en gezinnen bij te staan in hun vragen over gezondheid en welzijn.

Kortrijk / Heule

Centrum ambulante revalidatie Accent vzw

Ouderparticipatie en –ondersteuning

€ 3.750

Kwaliteitsvolle begeleiding van gezinnen in kansarmoede via actieve ouderparticipatie in therapeutisch kader om tot goede revalidatieresultaten bij de kinderen te komen.

Brugge

Door ons volk voor ons volk vzw

Fietsbieb

€ 3.750

Fietsruilpunt om kansarme gezinnen de kans te geven een jaar lang een tweedehandskinderfiets op maat van het kind te ontlenen en opnieuw in te ruilen bij de groei van het kind.

West-Vlaanderen

vzw SODAjobs

Fietsbieb

€ 3.750

Leerlingen met positieve, professionele attitude, ongeacht afkomst of studierichting, krijgen in beroeps-,buitengewoon-,deeltijds-en technisch onderwijs in verschillende West-Vlaamse steden een attest waarmee ze via de databank kunnen kiezen tussen leerrijke interessante stageplaatsen, vakantiejobs, weekendwerk en vaste jobs.

Kortrijk

vzw Oranjehuis

De tuin van Fatima

€ 2.625

Flexibel onderwijstraject van werkplekleren voor jongeren uit deeltijds onderwijs waarbij de voormalige kloostertuinen in ere worden hersteld en onderhouden. Dit alles in participatie met buurtbewoners.

Vleteren

De Walhoeve vzw

cAnnection, ervaringsgerichte Time-out

€ 3.506

Ervaringsgericht time-out project outdoor voor jongere en begeleider. Meerdaagse trektocht per kano op en rond de IJzer.

Kortrijk

vzw Effect

Ontmoetingstuin/speelhoek Venning

€ 3.750

Inrichting van ontmoetingstuin bij kinderdagverblijf in jonge buurt met kwetsbare kansengroepen. De speeltuin wordt opengesteld voor ouders met kinderen uit de buurt met oog op goede sociale mix en verdere integratie.

Harelbeke

Arktos vzw

Skatekampen in ’t Fabriekske

€ 3.750

Doelgroepjongeren (+12j) bouwen samen een mini skate-ramp in het skatepark en organiseren samen skatekampen voor andere jongeren.

Oostende

Profo vzw

Zee(f)drukatelier Christina 2.0

€ 3.750

Het in 2015 opgestarte zeefdrukatelier waar kansarme jongeren beroepsattitudes en -competenties worden aangeleerd, wordt uitgebreid tot een leerwerkplek om brugproject-jongeren klaar te stomen voor arbeidsmarkt en een brug te leggen tussen deeltijds onderwijs en bedrijfsleven.

Kortrijk

vzw Centrum Deeltijdse Vorming Aura

Aura XS (Extra Small)

€ 3.750

Door participatie in het klasgebeuren in basisscholen in kansarme buurten wil men lagere schoolkinderen weerbaarder maken, positief gedrag stimuleren en individuele sociale vaardigheden aanleren om stijgende tendens van uitsluiting (ook)in het basisonderwijs op een constructieve manier tegen te gaan

Menen

Kind en Preventie vzw

de Speelbus

€ 3.750

Mobiele uitleen -en ruildienst voor kinderkledij, pampers, kindermateriaal.

Harelbeke

Swop & Go

Swop & Go (kinderkledijruilsysteem)

€ 700

Kinderkledij (3-12j) – ruilpunt. Wat te klein is kan ingeruild worden voor maat groter…

Kortrijk

vzw Unie der Zorgelozen

Toneelproductie ‘Watch and See’

€ 5.000

Theaterproductie vanuit de levensverhalen van jongeren. Sociaal-artistiek project gericht op kansengroepen en brede culturele diversiteit.

Roeselare

PRITLINK

KOPP- doe en praatgroepen

€ 5.000

Doe – en praatgroepen: project ter ondersteuning van kinderen (8-12j) van Ouders met Psychiatrische Problemen; ter preventie van de ontwikkeling van psychische problemen van deze kinderen en begeleiding van hun eigen ontwikkelingsproces.

Kortrijk

vzw Boothuis

Boothuis maakt jongeren sterk!

€ 5.000

Kwetsbare jongeren de kans geven muziek te ontdekken en muziekstijl/of instrument te leren en hen zo te empoweren.

Kortrijk

vzw TEJO

Adventure Therapy

€ 4.000

Via avonturen-therapie kansendoelgroepen bereiken waarbij de drempel naar psychologische hulpverlening te hoog is. Toegankelijk, gratis, out-reachend en vaak ook non-verbaal én op maat van de betrokken jongere.

Kortrijk

Kunstencentrum BUDA

Filmeducatie via interactieve filminstallatie

€ 5.000

Innovatieve, laagdrempelige en kwalitatieve workshops rond film en beeldtaal in al zijn aspecten, gekoppeld aan de interactieve film en educatieve installatie Mammoet via de filmwerking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen ‘Cinemaatjes’.

Kuurne

Buurt Initiatieven Kuurne vzw

Onze Buurt

€ 5.000

Kinderen als reporters, cameramensen, fotografen op pad sturen om hun eigen buurt in kaart te brengen. Intergenerationeel en intercultureel werk binnen hun sociale woonwijk waarbij ze trots leren zijn op hun eigen leefwereld en zichzelf.

Brugge

vzw de Batterie

NESTEN

€ 5.000

Jongeren en bewoners van Sint-Pieters realiseren samen met een architect een paviljoen dat wordt opgebouwd tot artistieke ontmoetingsplek voor alle groepen uit de buurt. Van ontwerp tot opbouw en realisatie: Alles wordt samen aangepakt.

Kortrijk/Izegem/Waregem

vzw Sint Michiel Agape

Porta Aperta

€ 5.000

Ondersteuning van buddygezinnen die gezinnen van nieuwe erkende oorlogsvluchtelingen met kinderen helpen bij hun integratie in onze maatschappij.

Kortrijk

vzw Quindo

Toekan taalstimuleringsproject

€ 5.000

Taalstimuleringsproject voor Kortrijkse kinderen (9-12j) met taalachterstand. Via mediaproductie (radio, reportages, foto en film) gaat men zelfgekozen onderwerpen op een speelse, interactieve laagdrempelige innovatieve manier belichten. Wat de dialoog met elkaar, externen, hun buurt,…versterkt (ism Medialab Quindo en Ajiko vzw).

Brugge/Ruislede

CAW Noord-West-Vlaanderen

Inrichting kinderbezoek en moeder-kindafdeling

€ 4.080

Herinrichting en opfrissing van de kinderbezoekruimte en de moeder-kindafdeling in de gevangenissen van Brugge en Lede.

Educatief speelgoed en aangepast meubilair in een aangepaste omgeving kan de interactie en de band tussen ouder en kind versterken.

Brugge/Oostende/Waregem

CST

Playing for Succes

€ 5.000

Kinderen (9-14j) met schoolmoeheid/-problemen samenbrengen in een topsportclub waar ze succesvolle leerervaringen opdoen, in een informele, motiverende leeromgeving met intensieve coaching. Door opkrikken van motivatie en zelfvertrouwen leren ze deze vaardigheden ook terug aanwenden op de schoolbanken. (Topsportclubs: Club Brugge, KV en BC Oostende, SV Zulte, Waregem).

Ga naar de bovenkant