Projectrekeningen2019-02-23T09:21:41+00:00

Klein Verhaal, Oostende

Projectrekeningen bij het Streekfonds West-Vlaanderen

In lijn met de werking van de Koning Boudewijnstichting wil het Streekfonds West-Vlaanderen naast de eigen projecten ook personen steunen die een initiatief van algemeen belang ondernemen en daarvoor de nodige geldmiddelen pogen te verzamelen.  Ze doet dit door hen een projectrekening te laten openen bij het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.  Het Streekfonds West-Vlaanderen geeft dus geen directe financiële steun maar verleent via de projectrekening en de Koning Boudewijnstichting de wettelijke fiscale vrijstelling aan de schenkers die giften doen. Enkel specifieke projecten met een beperkte tijdsduur komen hiervoor in aanmerking en ze moeten bovendien worden goedgekeurd door het Bestuurscomité van het Streekfonds West-Vlaanderen.

Het project zal financiële steun krijgen voor een bedrag gelijk aan 95% van de totale giften die het Streekfonds West-Vlaanderen zal ontvangen. 5% zal door het Streekfonds West-Vlaanderen worden toegevoegd aan het beschikbare budget voor ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ten voordele van projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren in West-Vlaanderen. De giften zullen uitsluitend gestort worden op rekeningnummer IBAN BE 10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1van de Koning Boudewijnstichting en de verplichte vermelding dragen die wordt toegewezen.

Lopende projectrekeningen bij het Streekfonds West-Vlaanderen:

De Katrol vzw, Oostende

Nesteling vzw, De Haan aan Zee

Oikonde vzw, Kortrijk

Be You, Ieper

Tejo, West-Vlaanderen

Proper Strand Lopers, Oostende

Love In Action, Wervik

Foodact 13, Kortrijk

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens