Tejo West-Vlaanderen2018-02-20T14:46:25+01:00

Tejo – Therapeuten voor jongeren

Organisatie: TEJO West-Vlaanderen

TEJO biedt in heel Vlaanderen ambulante, laagdrempelige therapeutische begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend (tiental gesprekken), anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

De therapeuten werken oplossingsgericht. Het is de bedoeling dat de jongeren na een tiental sessies verder kunnen vanuit hun eigen kracht.Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

TEJO biedt jongeren een warme plek waar er naar hen geluisterd wordt. De therapeuten helpen jongeren met problemen van relationele aard, depressieve klachten, een negatief zelfbeeld, moeilijk gedrag op school, verwerking van een trauma, problemen in het gezin, …

In West-Vlaanderen zijn er (voorlopig) 3 TEJO-huizen in Kortrijk, Brugge en Oostende.

Dit is een project met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting voor TEJO West-Vlaanderen geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest).
Gelieve bij de betaling deze referentie correct te vermelden: ‘C1850100 – STREEKFONDS TEJO WEST-VLAANDEREN’. Mits deze vermelding wordt uw gift rechtstreeks toegewezen.

Klik hier om online een gift over te maken.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.tejo.be

Ga naar de bovenkant