Het Streekfonds West-Vlaanderen2019-02-16T16:13:43+00:00

Land-art “ComingWorldRemeberMe” ©Koen Vanmechelen.

Streekfonds West-Vlaanderen

Het Streekfonds West-Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers (particulieren, groepen, bedrijven, organisaties,…) en lokale verenigingen. Het Streekfonds wil zo het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken, met bijzondere aandacht voor initiatieven die de kansen bevorderen van kinderen en jongeren. Het Streekfonds  West-Vlaanderen wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Missie, visie en waarden

Het Streekfonds West-Vlaanderen brengt ideeën, mensen en middelen samen om initiatieven te nemen die leiden tot een betere samenleving in West-Vlaanderen. We investeren in die initiatieven die voor onze regio het meest relevant zijn, en dit vanuit een lokale expertise en steunend op een breed maatschappelijk draagvlak.

Het Streekfonds is een fonds van en voor alle mensen die in West-Vlaanderen wonen, leven en werken. We zijn onafhankelijk en pluralistisch en werken ten behoeve van de hele samenleving, met een focus op maatschappelijk engagement en aandacht voor gelijke kansen, diversiteit en solidariteit. Het Streekfonds West-Vlaanderen wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité dat een weerspiegeling is van de lokale samenleving.

Historiek

Het Streekfonds (Midden- en Zuid-) West-Vlaanderen werd in 2001 opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.  Levi Strauss Europe schonk $700.000 aan de Koning Boudewijnstichting na de sluiting van de Levi’s vestigingen in Gits en Wervik in 1998.  Deze gift werd gebruikt als basiskapitaal voor de oprichting van de eerste zogenaamde ‘community foundation’ in België, het ‘Streekfonds Midden- en Zuid-West-Vlaanderen’.  De eerste vergadering van het bestuurscomité onder leiding van Jean Van Marcke vond plaats op 2 mei 2001. In 2005 werd het werkingsgebied van het Streekfonds uitgebreid over de hele provincie West-Vlaanderen.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens