Joef2018-02-20T14:46:27+00:00

JOEF

Jeugd Onderneemt en Financiert

JOEF is een project van, door en voor jongeren die financiële steun geven aan projecten van leeftijdsgenoten. Het concept is gebaseerd op het project YouthBank dat ontstaan is in Noord-Ierland, en ondertussen al in meer dan 25 landen ingang heeft gevonden. Cruciaal in Joef is dat het de jongeren zelf zijn die autonoom beslissen over de criteria, de modaliteiten en de finale keuze van de projecten die financiële steun krijgen. Het Streekfonds introduceerde het concept in West-Vlaanderen en zette in samenwerking met Stad Roeselare en de  Stedelijke Jeugddienst DieZie een eerste West-Vlaamse ‘Youth’ of ‘Joef-bank’ op.

Joef prijsuitreiking

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens