Community Foundations2018-11-10T20:45:15+00:00

Community Foundations

Het Streekfonds West-Vlaanderen maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van zo’n 1900 ‘community foundations’. Ondanks hun soms zeer lokale en regionale verschillen hebben deze community foundations enkele basisprincipes gemeen.

Community foundations

  • zijn fondsen van de gemeenschap, voor de gemeenschap
  • zijn onafhankelijk en pluralistisch
  • matchen lokale schenkers met lokale noden
  • investeren zoveel mogelijk in menselijk kapitaal
  • streven ernaar een kapitaal op te bouwen voor toekomstige generaties

De ‘Charles Stewart Mott Foundation’ en het ‘Global Fund for Community Foundations’ brachten het  netwerk in kaart op de Community Foundation Atlas. Het Streekfonds is ook stichtend lid van het ‘Thematic Network for Regional Foundations in Europe’ van het European Foundation Centre (EFC) en is als lid van de ‘Advisory Board’ ook betrokken bij het ‘European Community Foundation Initiative (ECFI)’.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens