Landschapsfonds Westhoek2019-02-23T10:00:52+00:00

Landschapsfonds Westhoek

Het Regionaal Landschap Westhoek draagt via het Landschapsfonds tot € 5.000 bij aan crowdfundingcampagnes voor groene initiatieven in de Westhoek.

Eén van de belangrijkste troeven van de Westhoek is het prachtige landschap! Niet enkel de overheid is hiervoor verantwoordelijk, ook inwoners en/of organisaties dragen zorg voor het landschap. Via het Landschapsfonds willen we creatieve, kleine en grotere, wilde en minder wilde, maar vooral inspirerende ideeën van buurt- en dorpsbewoners ondersteunen.

Het Landschapsfonds is een initiatief van het Regionaal Landschap Westhoek. Een fonds dat op een vernieuwende, eigentijdse manier het landschap verder vorm geeft. Het Regionaal Landschap zocht hiervoor partners bij zowel overheden als bedrijven die actief zijn in de Westhoek.

Het gaat voorlopig nog om een proefproject van de volgende partners

  • het Regionaal Landschap Westhoek
  • de Provincie West-Vlaanderen
  • het Streekfonds West-Vlaanderen
  • het crowdfundingplatform Voor je Buurt

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens