OVER ONS2020-10-23T10:42:13+02:00

Streekfonds West-Vlaanderen

Het Streekfonds West-Vlaanderen verbindt en versterkt lokale schenkers en lokale verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en bijdragen aan het algemeen belang.

Het Streekfonds wil hierbij als hefboom en facilitator het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken, met een focus op gelijke kansen, diversiteit en solidariteit. Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen willen we werk maken van een betere samenleving voor iedereen. Initiatieven die de kansen bevorderen van (maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren krijgen hierbij extra aandacht.

Het Streekfonds is er voor alle mensen die wonen, werken, leven,… in West-Vlaanderen en werkt onafhankelijk en pluralistisch. Vanuit een lokale expertise en steunend op een breed maatschappelijk draagvlak, wordt geïnvesteerd in de initiatieven die voor de regio het meest relevant zijn. Het Streekfonds West-Vlaanderen wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité.

Het Streekfonds (Midden- en Zuid-) West-Vlaanderen werd in 2001 opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Het basiskapitaal dat werd gebruikt voor de oprichting van deze eerste zogeheten Community Foundation in België was een gulle gift van Levi Straus Europe dat na de sluiting van haar vestigingen in Gits en Wervik 700.000 dollar schonk aan de Koning Boudewijnstichting.

De allereerste vergadering van het bestuurscomité vond plaats op 2 mei 2001 onder leiding van stichtend erevoorzitter Jean Van Marcke. In 2005 werd het werkingsgebied van het Streekfonds uitgerold over gans de provincie West-Vlaanderen.

Ga naar de bovenkant