Onze partners2018-02-20T14:46:26+00:00

Onze partners

75% van de middelen van het Streekfonds West-Vlaanderen komt van onze partners. Hun steun vormt de ruggengraat van onze werking en stelt ons in staat om continu te blijven investeren in sociale projecten en andere initiatieven die een maatschappelijke meerwaarde hebben.

De partners kiezen er zelf voor om hun bijdrage aan de algemene werking toe te wijzen dan wel aan een specifiek project van het Streekfonds. Indien er voor een specifiek project gekozen wordt gaat er nog steeds 6% van de bijdrage naar de algemene werking voor algemene werkingskosten zoals huur burelen, kantoormateriaal en algemene onkosten.

Onder onze partners onderscheiden we Stichtende, Structurele en Steunende partners en de ‘Vrienden van het Streekfonds, afhankelijk van de partnerbijdrage. Verschillende partners en vrienden van het Streekfonds geven niet alleen financiële steun maar bieden ook expertise of andere vormen van ondersteuning (materieel, communicatie, logistiek, evenementen, etc.)

Contacteer ons voor meer informatie over hoe U partner of vriend van het Streekfonds kan worden.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens