Prijs Paul Breyne2018-11-10T20:59:46+00:00

Prijs Paul Breyne

Eregouverneur Paul Breyne speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het Streekfonds West-Vlaanderen en later als peter van de actie ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Naar aanleiding van 10 jaar ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ heeft het Streekfonds uit waardering voor zijn bijzonder engagement een prijs in het leven geroepen die zijn naam draagt, de Prijs Paul Breyne.

De Prijs Paul Breyne is onlosmakelijk verbonden met de actie ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ en wordt uitgereikt bij de voorstelling van de projecten aan een organisatie of vereniging die blijk heeft gegeven van “een bijzonder engagement van één of meer vrijwilligers ten aanzien van een relevante problematiek ten voordele van maatschappelijk kwetsbare groepen in West-Vlaanderen”. Deze prijs betekent een extra financiële steun ten bedrage van €2.500 voor de laureaat.

De allereerste Prijs Paul Breyne werd in 2016 uitgereikt aan Vzw Sint-Michiel Agape uit Kortrijk voor het project ‘Porta Aperta’. De tweede Prijs Paul Breyne ging naar Huizen van Vrede vzw in Brugge. Beide organisaties werden door de jury gelauwerd voor hun “zeer geëngageerde en integrale visie ten aanzien van zowel de doelgroep als de vrijwilligerswerking die getuigt van een brede maatschappelijke visie en een sterke vorm van solidariteit die navolging tot voorbeeld kan dienen”.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens