Projectrekeningen2020-10-23T11:34:10+02:00

Projectrekeningen

Naast ondersteuning via reguliere projecten, wil het Streekfonds West-Vlaanderen ook personen steunen die een initiatief nemen dat het algemeen belang ten goede komt en waarvoor nog (extra) financiële middelen nodig zijn. Dit kan door het openen van een zogeheten projectrekening die wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het Streekfonds West-Vlaanderen geeft dus geen rechtstreekse financiële steun maar verleent via de projectrekening de wettelijke fiscale vrijstelling aan de schenkers die giften doen.

Enkel specifieke projecten met een beperkte tijdsduur die worden goedgekeurd door het Bestuurscomité van het Streekfonds West-Vlaanderen komen in aanmerking voor een dergelijke projectrekening.

Van alle giften die voor het project werden verzameld, wordt 95% vrijgemaakt voor financiële ondersteuning van het project zelf. De resterende 5% wordt ingezet voor ondersteuning van de actie Een Hart voor West-Vlaanderen ten voordele van projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren in West-Vlaanderen.

De giften voor de projectrekening kunnen uitsluitend worden gestort op het rekeningnummer IBAN BE 10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met verplichte vermelding van de projectcode die aan de specifieke projectrekening wordt toegewezen.

Fondsen
Projecten
Samenwerking
Ga naar de bovenkant