Projectsteun vragen2018-02-20T14:46:26+01:00

Projectsteun vragen

Het Streekfonds steunt  initiatieven van verenigingen of organisaties (vzw’s, vrijwilligerswerkingen, wijk- of oudercomités, etc.) die zich, vaak belangeloos, inzetten om extra kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in hun wijk, buurt of stad. De focus ligt daarbij vooral op projecten die – soms heel lokaal – het verschil kunnen maken en ook een hefboom kunnen zijn voor bredere initiatieven die nieuwe kansen creëren voor deze kwetsbare doelgroep. Het Streekfonds wil zo het engagement versterken van burgers en verenigingen die zich hiervoor inzetten.

In dit kader lanceert het Streekfonds jaarlijks een projectoproep voor ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ ter ondersteuning van projecten en initiatieven in West-Vlaanderen voor kinderen en/of jongeren (van 0 tot 18 jaar) die door bepaalde omstandigheden minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Samen met onze partners en schenkers willen we zo investeren in méér kansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede.

Financiële steun + sensibilisering

Een  project kan minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000 projectsteun ontvangen. De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke jury van mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn  bij  het werkveld en de doelgroep. Bijkomend bieden we de geselecteerde verenigingen of organisaties de kans om hun project  via de  regionale media (Focus & WTV, Krant van West-Vlaanderen en De Streekkrant/De Zondag) aan het brede publiek voor te stellen en zo hun  initiatief  in de kijker te plaatsen.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor financiële steun moeten de projecten aan enkele basiscriteria voldoen.

1.    Uw project is in de eerste plaats gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren (0 tot 18 jaar) in West-Vlaanderen die zich in een kansarme situatie bevinden of er dreigen in terecht te komen.
2.    Uw project wordt ingediend door een organisatie die het project zal dragen en uitvoeren (vzw, feitelijke vereniging, buurtcomité, oudercomité,…). Steden en gemeenten (OCMW’s), ziekenhuizen en scholen komen niet in aanmerking.
3.    Uw project moet realistisch zijn, met een duidelijk en haalbaar budget. Het project moet ook binnen de 6 maanden na de formele goedkeuring  worden opgestart en binnen een termijn van maximaal 3 jaar na diezelfde goedkeuring worden afgerond.
4.    Het totale projectbudget is kleiner of gelijk aan €  20.000.
5.    Uw project wordt (nog) niet gesubsidieerd door de provinciale, Vlaamse of federale overheid. Bijkomende steun of mecenaat door andere fondsen, stichtingen of private giften is wel toegelaten.
6.    De steun van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ biedt  uw project de kans om:
–   als voorbeeld te dienen voor andere, gelijkaardige  initiatieven
–   katalysator te zijn voor de versterking of ondersteuning van bestaande initiatieven
–   een hefboom te creëren voor de buurt, stad/gemeente, regio in hun aanpak van de stijgende kans-armoede bij kinderen en jongeren

Praktisch

Kandidaatsdossiers voor financiële steun in kader van ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ worden ingediend via de Koning Boudewijnstichting. De deadline voor het indienen van kandidaatsdossiers is 13 december 2017.

Klik hier indien u een kandidaatsdossier wenst in te dienen.

Ga naar de bovenkant