Teach the teacher2018-02-20T14:46:26+01:00

CPR – Teach the teacher

Het Streekfonds West-Vlaanderen en Lions Club Roeselare hebben de handen in elkaar geslagen voor dit pilootproject waarbij CPR of basisreanimatie wordt aangeleerd in scholen en sportclubs.

Volgens internationale studies is de kans om een hartaanval of hartstilstand te overleven tot 3 maal groter als de betrokkene CPR of hartreanimatie krijgt toebediend.  Deze techniek wordt echter nog onvoldoende aangeleerd, zoals ook het gebruik van defibrilatoren in publiekeruimtes nog steeds een te grote drempel vormt.  Cardioloog Karl Dujardin heeft daarom samen met Lions Club Roeselare en het Streekfonds een opleidingsprogramma uitgewerkt waarbij deze technieken via leerkrachten Lichamelijke Opvoeding en sportinstructeurs worden doorgegeven aan een grote groep jongeren.

cpr-roeselare-01 cpr-roeselare-02

Drs. Quagheboeur, Stockman en Dujardin van AZ Delta demonstreren de CPR-techniek die ook aan de leerlingen van de scholengroep Sint-Michiel wordt aangeleerd. (Foto’s Stefaan Beel)

Het project bestaat uit 3 delen:

  1. Een medisch en paramedisch team staat in voor een jaarlijkse herhalingscursus CPR voor leerkrachten Lichamelijke Opvoeding in scholen en sportinstructeurs en -verenigingen.
  2. Deze leerkrachten en sportinstructeurs geven jaarlijks CPR-training aan leerlingen en jonge atleten.
  3. Hierdoor onstaats een hefboom of pyramide-systeem waardoor heel wat meer mensen vetrouwd raken met deze CPR-techniek.

Het project wordt opgestart met de steun van het Streekfonds en Lions Club Roeselare in samenwerking met AZ Delta, scholengroep Sint-Michiel, Sportakus – Jeugd Sport Fit en Vaardig Roeselare en Focus-WTV.  Het project kan ook worden uitgebreid naar andere regio’s in (West-)Vlaanderen.

U kan het ‘CPR – Teach the teacher’ project steunen door een gift over te maken via rekening Bank van de Post IBAN BE10-0000-0000-0404 van de Koning Boudewijstichting met volgende mededeling ‘C1850100 – CPR Teach the teacher’. Uw gift wordt dan rechtstreeks toegewezen aan dit project. Voor giften van € 40 of meer ontvangt u een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting. Voor meer informatie, contacteer ons per mail via [email protected].

Ga naar de bovenkant