Fonds Yes You Can2020-08-27T16:09:03+02:00
witruimte

Volgende organisaties konden al rekenen op financiële steun via het Fonds ‘Yes You Can’:

  • Huize Ten Dries vzw

  • KULAK Sociaal fonds

  • Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) Kortrijk

  • Oikonde Kortrijk

  • SAM – Lions Mercurius Studentenfonds

  • TEJO Kortrijk

Fonds Yes You Can

Yes. You. Can. Deze drie eenvoudige woorden vormen samen één van de meest herkenbare en overtuigende motivatiequotes. Het is dan ook niet toevallig dat het fonds dat Yvan Vindevogel en Catherine Debal van Hotel Damier in Kortrijk hebben opgericht deze naam meekreeg. Via het Fonds ‘Yes You Can’ proberen de geëngageerde ondernemers zelf, via derden of door het organiseren van fondsenwervingsacties middelen in te zamelen voor mensen in kansarmoede. Ze mikken hierbij vooral op organisaties of initiatieven die mensen de kans geven om er zelf weer bovenop te geraken. ‘Yes You Can’ staat voor empowerment, voor verantwoordelijkheid krijgen én die ook opnemen. Daarom mikt het fonds vooral op de ondersteuning van sociale tewerkstellingsinitiatieven en andere trajecten voor mensen die uit het reguliere (arbeids)circuit vallen en/of in armoede terechtkomen.

Het Streekfonds geeft het Fonds ‘Yes You Can’ mee vorm en ondersteunt de initiatiefnemers bij de selectie en bij de administratieve en financiële opvolging van de gesteunde projecten. De focus van het fonds ligt in de eerste plaats op West-Vlaamse projecten en organisaties, maar ook projecten buiten West-Vlaanderen kunnen voor financiële steun in aanmerking komen. Derden die het Fonds ‘Yes You Can’ financieel willen steunen kunnen dit via het Streekfonds en krijgen daarvoor (binnen de wettelijke voorwaarden) een fiscaal attest.