Fonds Yes You Can2018-04-25T12:17:36+00:00

Fonds Yes You Can

Het Fonds ‘Yes You Can’ is een initiatief van Yvan Vindevogel en Catherine Debal van Hotel Damier in Kortrijk. Via het Fonds ‘Yes You Can’ willen zij als initiatiefnemers zelf, via derden of door het organiseren van fondsenwervingsacties middelen verzamelen ten voordele van projecten voor mensen in kansarmoede. Ze mikken hierbij vooral op organisaties of initiatieven die die mensen de kans geven om er zelf weer bovenop te geraken. ‘Yes You Can’ staat voor empowerment, voor verantwoordelijkheid krijgen én opnemen. Daarom komen vooral sociale tewerkstellings- als andere initiatieven voor personen die door sociale omstandigheden uit het reguliere (arbeids)circuit vallen en in armoede terechtkomen in aanmerking.

Het Streekfonds stelt haar ervaring en expertise ten dienste van de initiatiefnemers om het Fonds ‘Yes You Can’ mee vorm te geven. Het Streekfonds waakt over de correcte selectie en opvolging van de gesteunde projecten, het verzorgt de communicatie en neemt ook de administratieve en financiële opvolging voor haar rekening. Derden die het Fonds ‘Yes You Can’ financieel willen steunen kunnen dit via het Streekfonds en krijgen daarvoor (binnen de wettelijke voorwaarden) een fiscaal attest.

De focus van het Fonds ligt in de eerste plaats op West-Vlaamse projecten en organisaties. wat echter niet uitsluit dat ook projecten buiten West-Vlaanderen voor financiële steun in aanmerking kunnen komen.

Deze organisaties kregen al financiële steun van het Fonds ‘Yes You Can’: Huize Ten Dries vzw, KULAK Sociaal fonds, Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) Kortrijk, Oikonde Kortrijk, SAM – Lions Mercurius Studentenfonds en TEJO Kortrijk (zie filmpje).

 

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens