Loading...
Home2019-02-23T09:31:02+00:00

Het Streekfonds West-Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers (particulieren, groepen, bedrijven, organisaties,…) en lokale verenigingen. Het Streekfonds wil zo het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken, met bijzondere aandacht voor initiatieven die de kansen bevorderen van kinderen en jongeren. Het Streekfonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Meer info
Loading...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contactformulier


S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens