De Muziekbank2019-12-02T14:29:06+00:00

De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds ter ondersteuning van projecten of initiatieven waarbij ‘muziek’ de basis vormt om kansarme kinderen en/of jongeren te bereiken, te ondersteunen en te versterken. Via een oproep naar zowel academies, muziekscholen als andere organisaties die in contact komen met kansarme jongeren van wie de(muzikale) talenten onvoldoende kunnen worden ontwikkeld door familiale, sociale of financiële omstandigheden krijgen we jaarlijks projectvoorstellen binnen.

Projecten die we met de Muziekbank steunen zijn vooral gericht op;

  • Aankoop van instrumenten (nieuw of tweedehands) voor kansarme kinderen en/of jongeren
  • Revisie of herstel van tweedehands instrumenten voor kansarme kinderen en/of jongeren
  • Participatieve workshops, projecten of activiteiten voor kansarme kinderen en/of jongeren waarbij muziek centraal staat

De maximale financiële steun bedraagt € 2.500 per project.

Criteria

  • Het project is gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren (0 tot 18 jaar) in West-Vlaanderen.
  • Het project wordt ingediend door een organisatie die instaat voor het budget, aankoop, organisatie, begeleiding, … (vzw, feitelijke vereniging, buurtcomité, oudercomité,…).
  • Het totale projectbudget is kleiner of gelijk aan €10.000.
  • Het project wordt (nog) niet gesubsidieerd door de provinciale, Vlaamse of federale overheid. Bijkomende steun of mecenaat door andere fondsen, stichtingen of private giften is wel toegelaten.

Alle projecten en aanvragen voor financiële ondersteuning worden geëvalueerd en geselecteerd door een onafhankelijke jury.

In totaal steunden we de voorbije jaren al zo’n 50 projecten via de Muziekbank, gaande van workshops voor jongeren uit Bijzondere Jeugdzorg over muzieklessen voor minderjarige vluchtelingen tot aankoop van (beperkt) aantal instrumenten voor individuele kinderen die zo muziekschool/academie kunnen vervolmaken.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens