De Muziekbank2021-03-23T16:41:29+01:00

De Muziekbank

De Muziekbank is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen ter ondersteuning van individuele kansarme kinderen of jongeren met talent voor muziek en/of projecten van organisaties of verenigingen die muziek (maar ook andere vormen van cultuur) gebruiken om kwetsbare kinderen en jongeren te helpen. Door de grote vraag naar instrumenten en steun voor muzikale projecten voor kansarme jongeren in deze moeilijke periode, wordt de werking tijdelijk uitgebreid naar de andere Vlaamse provincies.  We werken hiervoor onder andere samen met de collega’s van Streekfonds Oost-Vlaanderen en Streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’.

Via een oproep naar muziekscholen, academies en andere organisaties kunnen jaarlijks projectvoorstellen worden ingediend die zich richten op talentontwikkeling bij kwetsbare kinderen of jongeren. Zo kunnen bijvoorbeeld instrumenten worden aangekocht of ingezameld voor kansarme kinderen die zo hun muziekopleiding toch met succes kunnen afmaken. Maar ook muzikale workshops of andere muzikale projecten kunnen worden ondersteund, gaande van workshops voor jongeren uit Bijzondere Jeugdzorg tot muzieklessen voor minderjarige vluchtelingen.

In totaal kregen via De Muziekbank al zo’n 50 projecten een financieel duwtje in de rug en evenveel instrumenten vonden al een nieuwe eigenaar. 

Maak jij ook graag een klein of groot muzikaal talent gelukkig? Doe dan een gift voor De Muziekbank of schenk een instrument. Alvast bedankt!

Ik doe een gift
Ik schenk een instrument

Muziekbank Buskerpodium

Elke zomer kan je het Streekfonds West-Vlaanderen terugvinden op Festival Dranouter waar we met ons ‘Buskerpodium’ een fijne speelplek aanbieden aan jong en nieuw talent.

Zo bezorgde een toen nog onbekende Tamino er ons één van de strafste kippenvelmomenten in jaren en zagen we er de jonge Mickey Doyle uitgroeien tot een gevestigde waarde die we vandaag beter kennen onder de naam Mooneye.

Maar ook bekender volk vindt gemakkelijk de weg naar ons Buskerpodium en speelt met plezier tussen de grotere optredens door nog eens voor een klein publiek.

Brihang en Wannes Cappelle maakten op die manier kennis met De Muziekbank en besloten wat later om de opbrengst van hun back2back-concert tijdens de Warmste Week volledig aan de Muziekbank te schenken. Onder andere dankzij hun steun krijgen kansarme jongeren ook de kans om hun muzikale talenten te ontwikkelen.

(witruimte)
(witruimte)

Geef muziek een kans

De financiële steun die we aan de projecten kunnen geven aan talentvolle jongeren of muzikale projecten is mogelijk dankzij de vele giften en acties van particulieren, verenigingen en bedrijven, maar ook dankzij de vele artiesten die zich gratis inzetten voor De Muziekbank. Naast het Buskerpodium op Festival Dranouter is ook De Warmste Week een belangrijk kanaal om extra middelen te vinden voor de Muziekbank.  

U kunt zelf ook mee investeren in de ontwikkeling van muzikaal talent van kansarme kinderen en jongeren door een gift over te maken of een fondsenwervingsactie te organiseren ten voordele van de Muziekbank. Wie dit wenst kan ook een muziekinstrument schenken dat kan dienen om specifieke jongeren te helpen wanneer zij zelf geen instrument kunnen betalen.

Schenkers kunnen ‘De Muziekbank’ ook opnemen als goed doel in hun testament. Ze kunnen daarbij zelf kiezen op welke manier hun steun moet worden gebruikt. Wij zorgen ervoor dat met hun wens wordt gerespecteerd en waken er over dat de middelen goed worden besteed.

Het Streekfonds West-Vlaanderen dankt alle schenkers, initiatiefnemers van fondsenwervingsacties en de vele artiesten die zich reeds hebben ingezet voor de Muziekbank.

Ga naar de bovenkant