De Muziekbank2020-10-29T11:40:05+01:00

De Muziekbank

De Muziekbank is een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen ter ondersteuning van individuele kansarme kinderen of jongeren met talent voor muziek en/of projecten van organisaties of verenigingen die muziek (maar ook andere vormen van cultuur) gebruiken om kwetsbare kinderen en jongeren te helpen.

Via een (doorlopende) oproep (zie onder) naar muziekscholen, academies en andere organisaties worden jaarlijks projectvoorstellen ingediend die zich richten op talentontwikkeling bij kwetsbare kinderen of jongeren. Zo kunnen bijvoorbeeld instrumenten worden aangekocht of ingezameld voor kansarme kinderen die zo hun muziekopleiding met succes kunnen afmaken. Maar ook muzikale workshops of andere muzikale projecten kunnen worden ondersteund, gaande van workshops voor jongeren uit Bijzondere Jeugdzorg tot muzieklessen voor minderjarige vluchtelingen. In totaal kregen via De Muziekbank al zo’n 50 projecten een financieel duwtje in de rug en evenveel instrumenten vonden een nieuwe eigenaar.

Steun dit project

Muziekbank Buskerpodium

Elke zomer kan je ons vinden op Festival Dranouter waar we met ons Buskerpodium een fijne speelplek aanbieden aan jong en nieuw talent.

Zo bezorgde een toen nog onbekende Tamino er ons het strafste kippenvelmoment in jaren en zagen we er de jonge Mickey Doyle uitgroeien tot een gevestigde waarde en die we vandaag beter kennen onder de naam Mooneye.

Maar ook bekender volk vindt gemakkelijk de weg naar ons Buskerpodium en speelt met plezier tussen de grotere optredens door nog eens voor een klein publiek.

Brihang en Wannes Cappelle maakten op die manier kennis met De Muziekbank en besloten wat later om de opbrengst van hun back2back-concert tijdens de Warmste Week volledig aan de Muziekbank te schenken. 

Onder andere dankzij hun steun krijgen kansarme jongeren ook de kans om hun muzikale talenten te ontwikkelen.

Geef muziek een kans

De financiële steun die we aan de projecten kunnen geven aan talentvolle jongeren of muzikale projecten is mogelijk dankzij de vele giften en acties van particulieren, verenigingen en bedrijven, maar ook dankzij de vele artiesten die zich gratis inzetten voor De Muziekbank. Naast het Buskerpodium op Festival Dranouter is ook de Warmste Week een belangrijk kanaal om extra middelen te vinden voor de Muziekbank.  

U kunt zelf ook mee investeren in de ontwikkeling van muzikaal talent van kansarme kinderen en jongeren door een gift over te maken of een fondsenwervingsactie te organiseren ten voordele van de Muziekbank. Wie dit wenst kan ook een muziekinstrument schenken dat kan dienen om specifieke jongeren te helpen wanneer zij zelf geen instrument kunnen betalen.

Schenkers kunnen ‘De Muziekbank’ ook opnemen als goed doel in hun testament. Ze kunnen daarbij zelf kiezen op welke manier hun steun moet worden gebruikt. Wij zorgen ervoor dat met hun wens wordt gerespecteerd en waken er over dat de middelen goed worden besteed.

Het Streekfonds West-Vlaanderen dankt alle schenkers, initiatiefnemers van fondsenwervingsacties en de vele artiesten die zich reeds hebben ingezet voor de Muziekbank.

Doorlopende projectoproep ‘De Muziekbank’

Heb je met jouw organisatie of (muziek-)school zelf een projectidee waarbij kwetsbare jongeren de kans krijgen om hun muzikale of artistieke talenten te ontdekken en benutten? Dien jouw voorstel in en maak kans op (maximum) 2.500 euro voor de uitwerking van jouw project.

Alle projecten en aanvragen voor financiële ondersteuning worden geëvalueerd en geselecteerd door een onafhankelijke jury en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Het project is gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren (van 0 tot 18 jaar) in West-Vlaanderen;

  • Het project wordt ingediend door een organisatie (vzw, feitelijke vereniging, buurtcomité, oudercomité,…) die instaat voor het budget, de aankoop, de organisatie, de begeleiding, … ;

  • Het totale projectbudget bedraagt niet meer dan 10.000 euro;

  • Het project wordt (nog) niet gesubsidieerd door de provinciale, Vlaamse of federale overheid. (Bijkomende steun, sponsoring of mecenaat door andere fondsen, stichtingen of private giften is wel toegelaten.)

Go to Top