De Muziekbank2020-05-21T14:46:31+02:00

De Muziekbank

Niets leuker dan samen met je vrienden muziek te maken en het beste van jezelf te geven in een eindeloze jamsessie of op een podium. Maar niet iedereen krijgt altijd de kans om zijn artistieke talenten voldoende te ontwikkelen en vaak gooien familiale, sociale of financiële omstandigheden roet in het eten.

Met De Muziekbank wil het Streekfonds ook kansarme kinderen en jongeren laten kennismaken met hun (muzikale) talenten en hen daarin ondersteunen. Via een oproep naar muziekscholen, academies en andere organisaties worden jaarlijks projectvoorstellen ingediend die zich richten op talentontwikkeling bij kwetsbare kinderen of jongeren. Zo kunnen bijvoorbeeld (nieuwe of tweedehands) instrumenten worden aangekocht of ingezameld en – na controle en eventuele herstelling – aan kansarme kinderen worden bezorgd. Maar ook participatieve workshops, jamsessies of andere muzikale projecten worden via de Muziekbank ondersteund.

In totaal kregen de voorbije jaren al zo’n 50 projecten via de Muziekbank een financieel duwtje in de rug, gaande van gaande van workshops voor jongeren uit Bijzondere Jeugdzorg over muzieklessen voor minderjarige vluchtelingen tot aankoop van instrumenten voor individuele kinderen waardoor ze hun muziekopleiding met succes kunnen afmaken.

Heb je met jouw organisatie of (muziek-)school zelf een projectidee waarbij kwetsbare jongeren de kans krijgen om hun muzikale of artistieke talenten te ontdekken en benutten? Dien jouw voorstel in en maak kans op (maximum) 2.500 euro voor de uitwerking van jouw project.

Alle projecten en aanvragen voor financiële ondersteuning worden geëvalueerd en geselecteerd door een onafhankelijke jury en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Het project is gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en/of jongeren (van 0 tot 18 jaar) in West-Vlaanderen;

  • Het project wordt ingediend door een organisatie (vzw, feitelijke vereniging, buurtcomité, oudercomité,…) die instaat voor het budget, de aankoop, de organisatie, de begeleiding, … ;

  • Het totale projectbudget bedraagt niet meer dan 10.000 euro;

  • Het project wordt (nog) niet gesubsidieerd door de provinciale, Vlaamse of federale overheid. (Bijkomende steun, sponsoring of mecenaat door andere fondsen, stichtingen of private giften is wel toegelaten.)

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens