Fonds Strandschelp2022-02-03T15:54:55+01:00

Fonds Strandschelp

Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting biedt financiële steun in de vorm van beurzen aan talentvolle kans-zoekende jongeren (Leerlingen) die zich willen bekwamen in een specifieke kunstvorm.

De financiële ondersteuning wordt gekoppeld aan een ontwikkelingstraject op maat onder leiding van een professionele kunstenaar of kunstenares (Meesters).

Voor het project Leerling-Meester focust het Fonds zich bij deze oproep op jongeren die zich willen bekwamen in één van de volgende kunstvormen: Fotografie, Theater, Choreografie of Schrijven.

(witruimte)

Naar de projectoproep ‘Leerling-Meester’

Fonds Strandschelp

Het Fonds Strandschelp van de Koning Boudewijnstichting steunt individuele jongeren in West-Vlaanderen die door sociale, familiale of financiële omstandigheden minder kansen krijgen. Het secretariaat van het fonds wordt waargenomen door het Streekfonds West-Vlaanderen van de Koning Boudewijnstichting.

Het Fonds investeert in jongeren op het vlak van onderwijs, ondernemerschap, cultuur en sport en werkt hiervoor samen met andere fondsen van de Koning Boudewijnstichting, zoals het project Boost For Talents en het Streekfonds West-Vlaanderen.

Het Fonds Strandschelp werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting volgens de wilsbeschikking van de heer Fernand Reyngoudt (1931-2019) uit Oostende. Het was zijn wens dat zijn vermogen zou worden benut om individuele kansarme maar talentvolle jongeren te steunen. Volgens de wens van de schenker voorziet het Fonds ook in een jaarlijkse financiële steun voor het Koninklijk Werk IBIS te Oostende.

Ga naar de bovenkant