2 start a 2nd life – Oikonde Kortrijk2018-02-20T14:46:25+01:00

2 start a 2nd life – Ondersteuning en begeleiding van ‘thuisloze’ volwassenen

Organisatie: Oikonde Kortrijk

Oikonde Kortrijk biedt opvang, ondersteuning en begeleiding aan ‘thuisloze’ mannen en vrouwen die zich – om welke reden dan ook – in een noodsituatie bevinden. De organisatie wil een (tijdelijk) kader en vaste structuur geven in aanloop naar een stabiele woonomgeving en werk. Zo worden er kansen gecreëerd voor een geslaagde reïntegratie in de samenleving.

Oikonde ondersteunt de opvang en begeleiding van deze mensen in moeilijkheden, en dit in nauwe samenwerking met het CAW Zuid-West-Vlaanderen (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) Een gedreven en gemotiveerde groep professionele begeleiders werkt er dag in dag uit samen om deze ‘thuislozen’ bij te staan. De meest voorkomende problemen situeren zich rond een 4-tal thema’s, met name:

  • tijdelijke huisvesting
  • sociaal-administratieve hulpverlening
  • financiële ondersteuning en budgetbeheer
  • psychosociale hulpverlening

Dit is een project met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting voor Oikonde geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest).Gelieve bij de betaling deze referentie correct te vermelden: ‘C1850100 – STREEKFONDS OIKONDE’. Mits deze vermelding wordt uw gift rechtstreeks toegewezen.

Klik hier om online een gift over te maken.

Ga naar de bovenkant