De Katrol2018-02-20T14:46:25+01:00

Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis

Organisatie: De Katrol

De Katrol Oostende biedt gratis studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare, kansarme gezinnen. De focus ligt vooral op kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Maar er gaat ook aandacht naar de andere kinderen binnen het gezin.

Omdat ouders de spilfiguren zijn in het opvoedingsproces, worden ook zij betrokken in de studieondersteuning. Zo ontstaat er op termijn een onderwijscultuur in het gezin.

Studenten uit verschillende studierichtingen (lerarenopleiding, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociale en psychiatrische verpleegkunde, maatschappelijk werk, psychologie, sociale agogiek, pedagogie van het jonge kind, ergotherapie, …) komen twee keer per week, na schooltijd, aan huis. Zij maken oefeningen met de kinderen, lezen samen of helpen de kinderen bij hun huiswerk. Aan de ouders geven ze tips zodat ook zijzelf hun kinderen kunnen helpen. Hebben de ouders praktische vragen, dan helpen de studenten hen ook daarbij.

Dit is een project met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting voor De Katrol geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest). Gelieve bij de betaling deze referentie correct te vermelden: ‘C1850100 – STREEKFONDS DE KATROL’. Mits deze vermelding wordt uw gift rechtstreeks toegewezen.

Klik hier om online een gift over te maken.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.dekatrol.org

Ga naar de bovenkant