Info voor schenkers2018-02-20T14:46:25+00:00

Info voor schenkers

De algemene werking van het Streekfonds en onze projecten worden grotendeels gefinancierd door particuliere schenkers, bedrijven, organisaties of met opbrengsten van diverse fondsenwervingsacties.Als schenker heeft u verschillende mogelijkheden om via het Streekfonds een project naar keuze te ondersteunen of de werking en de projecten van het Streekfonds zelf te ondersteunen.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden;

–          Door een gift te doen

–          Door een actie te organiseren

–          Door partner te worden

–          Door een eigen fonds of project op te starten

–          Door een schenking via legaat of testament

Het Streekfonds West-Vlaanderen dankt alle schenkers voor hun bijzonder gewaardeerde steun.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens