Rotaryclub Menen Community Account2019-02-23T10:02:50+00:00

Community Account Rotaryclub Menen

De ‘community account’ is een tool die initiatiefnemers van kleine, lokale sociale projecten moet helpen om sneller de nodige financiële steun te werven voor hun project.

Via de ‘community account’ kunnen de indieners makkelijker financiële steun werven bij derden door het gebruik van fiscale attesten, training en communicatieve ondersteuning. Rotaryclub Menen garandeert aan elk goedgekeurd project van bij de start 50% van de gevraagde steun, op voorwaarde dat de projectindieners zelf ook de nodige inspanningen leveren om de andere helft in te zamelen via de ‘community account’.

Volgens het principe van match-funding of ‘1 euro voor 1 euro’ is de ‘community account’ een belangrijke hefboom om de nodige financiële steun te werven en om de betrokkenheid van de lokale bevolking bij een project te vergroten. Bij voorkeur worden kortlopende sociaal-culturele (deel)projecten gesteund die nood hebben aan materieel tastbare zaken.

Deze projectoproep richt zich zowel naar particulieren als verenigingen of organisaties die bij voorkeur actief zijn in de gemeenten van het werkingsgebied van Rotaryclub Menen; Ledegem, Menen, Moorslede, Wervik en Wevelgem. De maximale financiële steun bedraagt € 5.000 per project. Dat is ook het maximum dat aan éénzelfde begunstigde per werkjaar kan worden toegewezen.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens