Schenking door legaat of testament2019-02-23T09:50:09+00:00

Schenking door legaat of testament

Steeds meer mensen kiezen ervoor om bij leven een goed doel als begunstigde te kiezen. Vooral indien er geen rechtstreekse erfgenamen zijn verkiezen zij om minstens een deel van hun nalatenschap aan een organisatie of vereniging na te laten die een doel nastreeft dat hen nauw aan het hart ligt. Met een ‘duolegaat’ kunt u een deel van uw bezittingen aan de Koning Boudewijnstichting nalaten ten voordele van het Streekfonds West-Vlaanderen of één van onze projecten (zoals ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’) en tegelijk uw erfgenamen, zoals verre familie of derden die hogere successierechten moeten betalen, begunstigen.

Contacteer ons voor meer informatie over legaten of schenkingen via testament.

S E C R E T A R I A A T    S T R E E K F O N D S    W E S T – V L A A N D E R E N

Contactgegevens